Missnöje, men nu lovas “Gustavalyftet”

Missnöje, men nu lovas “Gustavalyftet”

Vi har tidigare skrivit om det missnöje som finns angående Ekerö bostäders skötsel och underhåll av fastigheter i Gustavalund. Hyresgäster upplever att de inte når fram med sina synpunkter. Ekerö bostäder bjuder nu in till ökad dialog.

Fasaderna med färgsläpp och röta, lägenheter i behov av omfattande renoveringar och en utomhusmiljö som är vanvårdad är sådant som boende i området signalerat om, men de upplever att inget händer.

– Vi vill ha en dialog med de boende och bjöd in till ett möte före sommaren, men det kom bara fyra personer, berättar Timo Siikaluoma, VD på Ekerö bostäder.

De boende säger till MN att de inte längre går på dessa möten eftersom de inte känner att deras synpunkter tas till vara.

– Jag har en helt annan uppfattning om tidigare möten utifrån kontakter med hyresgästföreningen. Det måste förstås finnas vilja hos hyresgäster att samverka med hyresvärden för förbättringar, kommenterar Timo Siikaluoma.

Annons

Viljan finns men samverkan är svår tycker många av dem som hört av sig till MN. Ett exempel ger hyresgästen Sam Spjuth. Han har flera gånger under närmare nio månader, anmält sin trasiga utelampa utan att något skett. Till slut bad han om och fick en lampa som han bytte själv. Men Timo Siikaluoma säger att det inte stämmer och att det måste ha blivit en missuppfattning.

– Jag har fått förklarat att armaturen med glödlampa i fråga inte varit ur funktion. Vår personal höll på att byta ut armaturer i området till ledlampor. Hyresgästen ville inte vänta på att byte hos hen skulle ske enligt vår arbetsplan och insisterade på att få ny armatur överlämnad, för att byta ut den själv istället. Felet från oss var att gå hyresgästen tillmötes. Vi lär oss och i fortsättningen kommer vi inte tillåta att hyresgäster åtar sig att utföra liknande åtgärder själv, svarar Timo Siikaluoma.

När Sam Spjuth får ta del av detta svar, upprörs han.

– Vår lampa fungerade inte alls och vi var helt utan utebelysning. Jag felanmälde första gången i januari 2018 till dåvarande bovärd. Sedan har jag påmint om detta flera gånger och fått löften om att den skulle bytas, men detta skedde inte. Efter mycket tjat fick jag en lampa som jag bytte själv, det var i oktober, berättar Sam Spjuth.

Flera boende har lyft fram problem med dålig luft och mögelpåväxt i badrummen. De upplever torra slemhinnor och andra allergiliknande reaktioner. När vi tar upp problemen med Ulf Smitt, driftansvarig på Ekerö bostäder, svarar han att den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) är godkänd för området. MN får ta del av ett papper där det står att OVK är godkänd, men protokollen som redovisar detaljer om bland annat uppmätta luftflöden, får vi inte se.

Mögelpåväxt har med största sannolikhet att göra med för låga luftflöden i ventilationen. Robin Fondberg som bor i Gustavalund berättar:

– Vi hade ventilationskontroll för två månader sedan och då framkom att fläkten var trasig och behövde bytas omgående. De som gjorde kontrollen sa att svartmögeltillväxten i badrummet inte var förvånande då ventilationen i både badrum och kök var obefintlig. Jag har påtalat detta flera gånger men inte fått svar på när den trasiga fläkten kommer bytas. Nu har jag fått veta att de eventuellt inte ens beställt någon ny fläkt. Jag har två småbarn och är uppriktigt orolig för deras hälsa, berättar Robin Fondberg.

Då hon upplyst om möglet, har Ekerö bostäder ifrågasatt om mögelpåväxt i badrummet är utrett, följt av kommentaren: ”Innan detta är utrett så stannar vi vid smuts.”

– Arbetet med ventilationen är ett typexempel på hur Ekerö bostäder jobbar. Jag skulle inte alls bli förvånad om vi inte får någon ny fläkt, men i så fall kommer vi ansöka om att få deponera hyran till länsstyrelsen. Tråkigt att behöva hota med detta, säger Robin Fondberg.

Men under arbetsnamnet ”Gustavalyftet” planeras nu en stor satsning på Gustavalund. Den 30 januari inbjuder Ekerö bostäder boende i området till en lunchvandring i Gustavalund.

– Vi kommer att arbeta fram ett förslag på åtgärder, sedan bjuder vi in till en sammankomst och samlar in synpunkter. Vi vill göra det här i en form av symbios med hyresgästerna. Vi vill få den här dialogen och samverkan med hyresgästerna och hoppas också att det kan leda till en större samverkan hyresgästerna sinsemellan, det är jätteviktigt för trivseln i området. Vi kommer också att göra dessa promenader i alla Ekerö bostäders områden, berättar Timo Siikaluoma.

EWA LINNROS

Läs också