Mörkt på Färingsö

Mörkt på Färingsö

För Åke och Margareta Svenmarck, som bott på norra Färingsö i drygt tjugo år, har strömavbrotten blivit en vana. Och statistiken de för visar att de bara blir fler.

– Ellevios nät här ute är under all kritik, säger de.

Under 2021 har Åke och Margareta Svenmarck haft minst sju oplanerade avbrott, de flesta korta men ibland också timslånga. En kväll i mitten av mars kom avbrottet vid middagstid och varade i fyra timmar.

– Då fick vi laga mat på ett stormkök, säger Åke med ett skratt. Men han är allt annat är road. Snarare tycker han att måttet är rågat.

– Vi bor förvissa på landsbygden men så här är det inte rimligt att ha det. Vi känner oss åsidosatta av Ellevio, säger Åke Svenmarck och förklarar att han har förståelse för både väderrelaterade och föranmälda avbrott, men inte de plötsliga och oförklarliga som regelbundet drabbar dem.

De senaste åren har Åke Svenmarck fört statistik över elavbrotten och kan konstatera att det inte går åt rätt håll. Efter fem stycken avbrott under 2019 skaffade han och Margareta ett stormkök, som extra beredskap till de stearinljus de alltid har hemma. Men med sju avbrott redan i år är de rädda att inte ens det kommer räcka.

– Vad händer om strömmen går mitt i vintern och det är tjugo grader kallt ute? frågar de sig.

Åke beskriver hur hans och Margaretas fastighet har en egen brunn, vilket betyder att de också blir utan vatten när elen dör.

– Det gör det extra sårbart, säger han och konstaterar att han har svårt att förstå vad som gör att det brister på det här viset.

Ellevios presschef Jesper Liveröd bekräftar att Ekerö kommun och i synnerhet Färingsö varit extra utsatta för strömavbrott. De cirka 1700 kunder som försörjs av Hillersjöstationen har enligt Jesper Liveröd haft i genomsnitt drygt sex avbrott per år, vilket är en aning mer än ett jämförbart nätområde.

– Men det kan ju innebära att någon haft ett avbrott medan andra haft fler. Den som har haft flest strömavbrott på norra Färingsö har haft femton, säger han och förklarar att han har full förståelse för att det är besvärligt för de drabbade. 

Orsaken till avbrotten är enligt Jesper Liveröd en kombination av väderpåverkan, olyckshändelser och andra tekniska orsaker. Men det handlar även om att det på många håll är ett ålderstiget och väderkänsligt nät.  

– Delar av nätet i Ekerö kommun är riktigt gammalt och det har förstås betydelse, säger han men förklarar sedan att Ellevio arbetat aktivt för att förbättra och åtgärda det.  

– I vissa områden har det gett bättre effekt än i andra, säger han.  

Om två år planerar Ellevio att inleda ett stort arbete för att förstärka näten och minska avbrotten. Det innebär bland annat att man gräver ner ledningar på Färingsö i marken, för att både kunna vädersäkra de delar av nätet som är känsliga men också kunna höja spänningen efter det ökade behovet. Arbetet beräknas vara klart hösten 2025. 

Fram till dess är Ellevios plan att utöka underhållet och förstärka och förnya de delar som behövs, för att undvika fler ovälkomna strömavbrott.  

– Vi är måna om att vara en tillförlitlig strömförsörjare för våra kunder, avslutar Jesper Liveröd.

HELEN BJURBERG

Läs också