Mötesplats för jobb och kontakt

Mötesplats för jobb och kontakt

Det började som ett sätt att försöka länka ihop mälaröungdomar som riskerar utvisning, med potentiella arbetsgivare. Nu har Arbetsplats Mälaröarna växt till att bli en mötesplats för alla som söker eller erbjuder arbete. I konceptet ingår också ett mentorsprogram.

I april driftsattes webbsidan ”Arbetsplats Mälaröarna” och redan har flera av kommunens stora arbetsgivare som utnyttjat gratistjänsten, fått in ett stort antal ansökningar.

– Från början uppstod idén i det kvinnliga företagarnätverker Selma och handlade om att vi ville hjälpa de unga ensamkommande pojkar som omfattades av gymnasielagen, att hitta anställningar som skulle göra att de slapp utvisas. Men sedan har idén växt och omfattar nu alla som söker ett arbete. För att göra tjänsten mer komplett, har vi även skapat ett mentorsprogram, förklarar Karin Sigge, en av initiativtagarna som genom sitt yrkesliv har stor erfarenhet av rekrytering.

Den stora erfarenheten och kompetensen har hon gemensamt med de andra eldsjälarna som driver projektet helt ideellt.

– Vi som har dragit igång detta har en stor vilja att göra nytta och vår styrka är att vi gör det här tillsammans och kompletterar varandra väldigt väl i våra olika kompetensområden.

Dessutom blir det inte så betungande för var och en när vi delar arbetet mellan oss, fortsätter hon

Vid sin sida har hon Annika Engström, som arbetar som marknadsföringskonsult.

– Alla människor mår bra av att ha en meningsfull sysselsättning och det är en av de tankar som ligger till grund för Arbetsplats Mälaröarna, konstaterar hon.
Ursprungligen var tanken att Arbetsplats Mälaröarna skulle vara en fysisk mötesplats. Ekebyhovs slott var redan bokat och i april skulle en lokal jobbmässa ha ägt rum. Coronapandemin kom emellertid emellan och istället växte den digitala plattformen fram. Så snart restriktionerna i samhället lättar, är dock planen att arbetsmarknadsdagen ska gå av stapeln.

Förutom att vara en plattform för arbetssökande och arbetsgivare, kan Arbetsplats Mälaröarna även erbjuda ett mentorsprogram där mentor och adept matchas noga utifrån individuella önskemål och kompetenser. Devisen ”vi tror på kraften i att dela erfarenheter och att samtalet som sker i mötet mellan människor kan göra stor skillnad” är en bärande tanke.

– Det finns gott om människor på Mälaröarna som är mitt i karriären. Många jobbar dessutom hemma just nu och skulle kunna dela med sig av sina erfarenheter till unga personer som är i början av sitt yrkesliv. Det finns också en enormt stor kompetens bland kommunens pensionärer vars erfarenhet skulle kunna komma till användning för dem som är yrkesverksamma, förklarar Karin Sigge och tillägger:

– Just nu ligger ansökan uppe till mentorsprogrammet och vi hoppas att många anmäler sig. Vi tror att det finns ett stort värde i att vi pratar med varandra.

LO BÄCKLINDER

Läs också