Namninsamling för cykelväg från Ekerö till Adelsö

Munsöbon och cykelpendlaren Hanna Sydhoff har sedan länge tröttnat på tomma löften och farliga situationer längs Ekerövägen och därför startat en namninsamling för cykel- och gångbana hela vägen från Ekerö och ut till Adelsö.

Sedan flera år tillbaka finns en formulerad gång-och cykelplan för Ekerö kommun som redovisar ett utbyggnadsförslag i alla olika delar av kommunen. Liberalerna gick under förra året till val med löfte om bättre framkomlighet på öarna med bland annat fler cykelvägar. Trots detta har ingenting hänt. Cykelvägar saknas både på Munsö och Färingsö. Det vill Hanna Sydhoff ändra på och har därför startat en namninsamling för gång- cykelbana från väggfabriken nära Sommarstan och hela vägen ut till Adelsö.

– Visionen på sikt är självklart att det ska vara cykelväg på hela Mälaröarna, men med utgångspunkten ”gräv där du står” är denna satsning för att få cykelväg från väggfabriken till Adelsö färja så snart som möjligt, säger Hanna Sydhoff som bor vid Nyckelby och cykelpendlar till jobbet vid Skanstull flera dagar i veckan. 

Vi träffas vid Prästgården i kurvan strax intill Nyckelby och att hon, och många med henne, cyklar här känns som med livet som insats. Vägen är smal och hastighetsbegränsningen är 70 kilometer i timmen, men under den tid som vi ses susar en rad fordon förbi i betydligt högre hastighet.

– Trafiksäkerheten för oss cyklister är allvarligt osäker efter väggfabriken. Vi som cykelpendlar är vana men jag skulle aldrig släppa iväg mina barn! 

Förutom trafiksäkerheten handlar vikten om en gång- och cykelbana lika mycket om tillgänglighet som folkhälsa för Hanna Sydhoff. Hon belyser vikten av att kunna ta sig enkelt till skola, jobb och matbutiker men också att folkhälsan och cykelturismen skulle förbättras avsevärt om det vore enklare och säkrare att cykla.

– Ekerö kommun är ju en fantastisk kommun med vacker natur och landsbygd. Att cykelvägen slutar redan vid väggfabriken är en sorg inte bara för de hurtiga cykelpendlarna utan också för barnen som självständigt vill cykla till skolan, turisterna som vill ta sig ut på landet på sommaren samt bilisterna som blir förbannade på cyklisterna. En gång- och cykelbana gör det enklare för alla att vistas på vägarna och njuta av Ekerö.

Anledningen till att det inte finns gång- och cykelbanor längre ut på öarna beror på att det allra flesta vägar i kommunen är statliga vägar som förvaltas av Trafikverket. Trafikverket bygger bara gång- och cykelvägar när området är utpekat i den regionala cykelplanen. 

Vägen ut på Munsö är inte utpekad i den planen. Där är det istället kommunen som har ansvaret. År 2015 formulerades en gång- och cykelvägsplan. Den redovisar ett utbyggnadsförslag i alla olika delar av kommunen berättar Pepijin Klaassen, som är trafikplanerare på Ekerö kommun.

– De senaste åren har det tyvärr visat sig att det är svårt att bygga nya cykelvägar. Det handlar om fastighetsägare som inte vill samarbeta, dåliga markförhållanden, skenande priser och vissa detaljplaner som har blivit försenade av olika anledningar. Det vi har hunnit göra de senaste åren är att bygga länkar mot Jungfrusunds sjöstad, både på Bryggavägen och Jungfrusundsvägen, samt förbättrat belysningen på Ekerövägen, Färentunavägen, Stenhamravägen och Wallen-bergs allé.

Pepjin Klaassen berättar att den nya gång- och cykelplanen inte har passerat styrgruppen eller politiska beslutsfattare än, men han säger att cykelvägen från Ekerö och ut mot Nyckelby är väldigt högt prioriterad, eftersom den kan knyta ihop Sundby, Nyckelby, Ekerö sommarstad och även Helgö med service som skolor och butiker i Träkvista och Sandudden. 

– Detsamma gäller länken mellan färjeläget och Munsö skola, den behövs så att Munsöbor och medborgare i Lilla Stenby kan nå service i båda byar. Men även om en sträcka är högt prioriterad betyder det tyvärr inte att den kommer byggas först eftersom vi är beroende av samarbete med markägare, möjlig medfinansiering genom detaljplaner eller staten samt markförhållanden.

Vad säger då politikerna om gång- och cykelbanorna? Fredrik Zandért från Miljöpartiet har precis skrivit en interpellation till samhällsbyggnadsutskottets ordförande Fredrik Ohls (L), som handlar om just utbyggnad av gång- och cykelvägar i vilken man efterfrågar svar på när framför allt cykelvägen mot Nyckelby/Sundby kan vara klar.

När MN träffar Fredrik Ohls säger han:

– Vi håller just nu på att se över hur vi kan gå vidare med cykelväg i det här området. Vi har tidigare stött på problem i form av att bland annat markägare har sagt nej. Då behövs en detaljplan. En detaljplan tar vanligtvis flera år och nu undersöker vi istället hur vi kan gå vidare utan detaljplan, kanske med exploateringsbidrag istället. Vi lovar att ta det första spadtaget under denna mandatperiod!

Hanna Sydhoff cykelpendlar från Nyckelby till Skanstull tre gånger i veckan. Det kommer hon att fortsätta göra, cykelväg eller ej.

– Majoriteten av vägen är fantastisk! Men jag är rädd att den sista biten hem efter arbetsdagen är den som kommer bli min sista.

MARIA  FORSLUND

Läs också