När ambulansen flyttade in till brandstationen

När ett nytt bolag fick i uppdrag i mittet på 90-talet att ta över ambulanssjukvården på Mälaröarna flyttade

ambulansen, med all sin personal, från gamla Q8-macken i Träkvista till brandstationen i Tappström.

Mellan 1991 och 1996 sköttes ambulanssjukvården på Mälaröarna av det privatägda bolaget Ekerö ambulans AB. Men sommaren 1996 vann landstingsbolaget Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISAB, upphandlingen och tog över ambulanssjukvården i kommunen, står det att läsa i artikeln från november 1996.

Samtidigt som bytet av entreprenör skedde bytte ambulansen också lokaler, från den gamla Q8-macken i Träkvista till brandstationen i Tappström. Samtliga åtta anställda från det gamla bolaget fick hänga med till det nya bolaget, tre av dem som sjuksköterskor och resterande som undersköterskor.

”Landstinget i Stockholm kräver inte sjuksköterskor i ambulanserna, trots att det är en trend i hela landet att gå mot en sjuksköterska i varje bil”, säger Svante Sörenson, narkossjuksköterska och stationschef på Ekerö ambulansen i artikeln men förklarar att Ekerö, tillsammans med Lidingö, är unika i länet med nära hälften anställda sjuksköterskor.

”Man kan aldrig ha överkompetens i en ambulans, särskilt inte när man lägger ner fler och fler sjukhus och får längre och längre transportsträckor”, säger han till Mälaröarnas nyheters Laila Westerberg.

Idag är de cirka tolv anställda på Ekeröambulansen, som fortfarande ligger kvar på brandstationen och drivs av AISAB, som ägs till 100 procent av Region Stockholm 

(fd Stockholms läns landsting). Svante Sörenson, som blev intervjuad av Mälaröarnas nyheter 1996, jobbar kvar på Ekerö-ambulansen, men har idag klivit av sin stationschefstjänst. Han berättar att det i dagens arbetsgrupp arbetar både ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

– År 2005 blev det krav på att minst en i ambulansen skulle vara sjuksköterska och från 2008 att det måste vara med minst en sjuksköterska med vidareutbildning.

Flytten till brandstationen minns Svante Sörenson mycket väl.

– Jag ser bara fördelar med att vi flyttade till brandstationen, framförallt för att vi fick till ett smidigare och bättre samarbete med brandkåren, säger han.

HELEN BJURBERG

Läs också