När kommunvapnet blev till

Ett eklöv förenat med ett ollon med grön fruktbägare och gyllene frukt, Ekerös kommunvapen blev framröstat i en medborgartävling. Vinnaren Leif Påhlsson fick 5 000 kronor och sin symbol att evigt smycka Ekerös heraldiska vapen. 

Redan 1982 anordnades en tävling i Ekerö kommun för att hitta motivet till Ekerös nya kommunvapen. 140 bidrag kom in, både från erkända konstnärer och heraldiker men även från vanliga medborgare och till och med lågstadieklasser. 

– Det är roligt att se att så många har lagt ner så stort arbete på sina förslag, sa Tommy Lövqvist på kommunen till Mälaröarnas nyheters reporter då.

I artikeln står att planen är att bidragen ska visas upp i en utställning där kommunmedborgarna ska få rösta fram sina favoriter men att det i slutänden är upp till kommunfullmäktige att utse vinnaren.

År 1984 stod det klart att det vinnande bidraget var skapat av den kända heraldikern Leif Påhlsson. Bilden han komponerat beskrivs som: “I fält av silver ett balkvis ställt eklöv, längs nerven delat i svart och grönt, förenat med ett balkvis ställt ollon med grön fruktbägare och gyllene frukt”. Vinsten han fick, förutom äran, var en prissumma på hela 5 000 kronor.

När Mälaröarnas nyheter 

ringer Riksarkivet för att få veta mer om vapnets ursprung och historia bistår statsheraldiker Davor Zovko med information. I boken Ny svensk vapenbok av Nevéus, C. & de Wærn, B J. (Streiffert & Co Bokförlag HB i samarbete med Riksarkivet,1992) hittar han motiveringen till Leif Påhlssons vinst.

“Det eklöv som framkommit ur en tävling för allmänheten motiverades med anknytningen till kommunens namn som sannolikt har med trädet Ek att göra. Eken är också ett symboltyngt träd som brukar förknippas med styrka, mod och medborgaranda. Dessutom innehåller Färentuna härads sigill från 1595 ett träd, som med god vilja kan tydas som en ek” 

Enligt Martin Berger, jurist på Patent och registreringsverket, blev det nya kommunvapnet registrerat den 15 februari 1985. 24 år senare gick upphovsmannen till vapnet, Leif Påhlsson, ur tiden men det eklöv han lämnade efter sig kommer för evigt att smycka Ekerös kommunvapen.

HELEN BJURBERG

Läs också