Näringslivet återhämtar sig

Mälaröarnas näringsidkare har drabbats olika hårt av de senaste årens pandemi och en del har till och med gynnats av restriktionerna. Några av kommunens företagarföreningar kan dock berätta att det mesta börjar gå tillbaka till det läge som var innan smittan drabbade samhället.

Den 1 december införde Folkhälsomyndigheten nya föreskrifter och allmänna råd för att minska smittan av Covid -19 i samhället. Det betyder till exempel att i fritids- och kulturverksamheter samt på handelsplatser och marknader informera besökare om hur smittspridning kan undvikas och ge möjlighet till handtvätt. De som driver den typen av verksamheter rekommenderas också att vidta en rad åtgärder som minskar risken för trängsel. Många Mälaröföretagare som dragit en lättnadens suck efter att ha kunnat släppa på sina anpassningar, har nu återigen tejpat pilar på golven och satt upp anslag om hur kunderna ska agera för att undvika smitta.

När det gäller näringsidkarna i Ekerö centrum har de drabbats respektive gynnats av pandemin i olika utsträckning. Några av butikerna fick ett uppsving vid pandemins början, när bunkringen av läkemedel och livsmedel blev ett faktum. Många jobbade också hemma, vilket gynnade restauranger och kaféer vars lunchförsäljning ökade. Andra drabbades hårt av minskat kundunderlag, när bland annat äldre personer och andra riskgrupper uppmanades att hålla sig hemma.

– Generellt sett kan man säga att handeln har varit ganska bra under den här tiden och efter att de äldre blev fullvaccinerade och fick röra sig fritt igen i våras, har det hämtat upp ytterligare. Det fanns nog ett uppdämt behov bland dem, säger Thorbjörn Rönnlund, som driver Din Syn i Ekerö centrum och är ordförande för Ekerö centrumförening.

Även Företagarna Ekerö kan konstatera att medlemsföretagen har drabbats väldigt olika beroende på vilken bransch de varit verksamma i. Många företag som tappat kunder har dock hämtat upp och fått fart på sina affärer igen.

– Det finns dock vissa problem som kvarstår. Dels har vi transportbekymmer och råvarubrist som påverkar vissa. Likaså är det vissa i restaurang- och kafébranschen som har svårt att hitta kompetent personal efter att de var tvungna att permittera i början av pandemin. Det är en hel del av dem som blev av med jobbet då som har passat på att sadla om, förklarar Susanna Kihl, Företagarna Ekerö.

Det kvinnliga företagarnätverket Selma, som också är verksamt i kommunen, känner igen det faktum att många av medlemmarna återigen har fått fart på sina företag efter en tids nedgång.

– Överlag tar det nu fart för våra medlemmar efter att restriktionerna har släppt. En del som drabbades hårt, fick under pandemin ställa om sina företag men ser även de nu en ökad efterfrågan, säger Annika Engström, ordförande i föreningen.

LO BÄCKLINDER

Läs också