”Nödvändigt höja hyrorna”

Ove Wallin, socialnämndens ordförande, ger sin bild av hyreshöjningen för äldre på kommunens särskilda boenden.

– Det är nödvändigt att ändra hyresmodellen, poängterar han.

– Det är viktigt att hyressättningen är rättvis och hyrorna släpar efter idag.  Vi har nu gjort en omfattande genomlysning av hyressättningen och med utgångspunkt från den har socialnämnden beslutat om nya principer för hyressättning. Hyressättningen utgår från bruksvärdesprincipen och som också innefattar en stegvis höjning för de som får en större hyresförändring. Då kommer hyrorna ikapp och hamnar på rätt nivå utifrån boendets storlek, bruksskick och hur mycket hyran släpar efter, förklarar han.

Tidigare har hyresgäster kunnat betalat olika mycket för likvärdiga lägenheter. Den nya hyresmodellen innebär att detta nu korrigeras, säger Ove Wallin.

När hyresjusteringen enligt den nya hyresmodellen är genomförd kommer hyrorna höjas årligen i samma takt som andra kommunala hyresbostäder.

– Då höjs hyran procentuellt motsvarande Ekerö bostäders årliga hyresjustering.

Utifrån trappstegsmodellen höjs hyrorna i genomsnitt med 13 procent och som mest med 39 procent. Är det rimligt att höja hyran med 39 procent

– Enligt den nya hyresmodellen betalar man för lägenhetens storlek, skick, tillgång till andra utrymmen och service. Grunden för hyran baseras på en jämförbar lägenhet i Ekerö bostäders bestånd. För de som får en större hyresförändring införs därför trappningsregeln som innebär att justeringen av hyran sker stegvis över flera år säger Ove Wallin.

Kan man inte låta de äldre slippa höjningarna?

– Det är inget alternativt. Någon gång måste vi göra den här förändringen men vi har på bästa sätt försökt hitta former för de som får en större hyresförändring.

 Det har gått ut tydlig information om förändringen och vad den innebär till de som berörs, tycker Ove Wallin.

– Det har också funnits gott om tid att höra av sig vid frågor. Vi hade räknat med att få frågor men vi har inte fått så många.

Förtydligande. I artikeln om den ändrade hyressättningen på kommunens särskilda boenden för äldre påstods i ett citat att det ”måste betraktas som avtalsbrott” om hyran höjs för de som tidigare bodde på Färingsöhemmet. Socialnämnden beslutade i samband med flytten från Färingsöhemmet till Söderströmsgården att befintliga hyresgäster skulle få en hyresrabatt. Det visade sig sakna lagstöd och därför fattade Socialnämnden ett nytt beslut om en ny hyresmodell för särskilt boende för äldre, som innebär att samtliga hyresgäster omfattas av samma hyresprinciper. Detta i enlighet med en princip om att behandla alla hyresgäster lika (likabehandlingsprincip).

 ANGELICA BERG

Läs också