Nödvattenplan vid längre vattenavbrott

Vid långvariga vattenavbrott träder kommunens nödvattenplan in som ska säkra samhällsviktig verksamhet. Allmänheten förväntas klara sin egen vattenförsörjning i sju dagar enligt MSB men medborgarna kommer inte att lämnas utan hjälp, lovar Stefan Persson, säkerhetschef Ekerö kommun. 

Kommunen har ett övergripande ansvar för krisberedskapen, såsom vattenbortfall. Men vid ett kortare avbrott träder beredskapen inte in. 

– Om det inte berör för många människor under en längre tid så gör vi inga större åtgärder, förklarar Stefan Persson, säkerhetschef i kommun. 

Om vattenavbrottet däremot är långvarigt träder nödvattenplanen in. 

– Om det inträffar ett större avbrott agerar vi på en helt annan nivå till exempel med informationspunkter och platser där allmänheten kan hämta vatten. 

Vad som anses vara ett ”större avbrott” beror på vilket område som drabbats, antalet boende och inte minst om samhällsviktig verksamhet, såsom skolor, förskolor eller äldreboenden, berörs.

– Därför kan vi agera olika beroende  på var vattenavbrottet sker. Kommunen och Roslagsvatten har en krisplan som aktiveras vid behov. Samhällsviktig verksamhet ska alltid fungera. Skulle det däremot råda ”höjd beredskap” kan vi behöva göra prioriteringar. 

Om krisberedskapen  

aktiveras har Roslags-vatten, som är ansvariga för vattenförsörjningen på Mälaröarna, vattentankar som placeras vid olika trygghetspunkter. Var i kommunen platserna är belägna är ännu inte helt klart. 

– Det ska finnas en geografisk spridning och vi arbetar mycket med det just nu. 

Allmänheten förväntas klara sin egen mat-  och vattenförsörjning i sju dagar, enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men även vid mindre vattenavbrott, som drar ut på tiden, kommer tappställen att upprättas på Mälaröarna.  

– Medborgarna kommer inte att lämnas utan hjälp även om alla ska förbereda sig på att i värsta fall klara sig i minst sju dygn. 

Som landsortskommun tror Stefan Persson att beredskapen på Mälaröarna generellt är god. 

– Vi har jobbat mycket med information och generellt är man nog duktigare på krisberedskap på landet än i tätorter. Jag tror att vi är bättre förberedda än många andra kommuner. 

Kommun ska snabbt informera när något inträffar som berör invånarna. Men när vattnet läckte på Färingsö brast kommunikationen. 

– Vi brukar snabbt få information från Roslagsvatten men den här gången var det något som fallerade. Därför dröjde kommunens information och vi får dra lärdom av det. Även om avbrottet inte pågick så länge var det många som drabbades. 

ANGELICA BERG

Läs också