Nöjda Mälaröbor visar enkätsvar

Hur är det att bo i Ekerö kommun? Först nu har invånarna själva tillfrågats och svaren visar att de flesta är nöjda med sitt boende. 

 Under våren fick cirka 2400 kommuninvånare svara på frågor om hur det är att bo på Mälaröarna. Det är första gången kommunen skickar ut en enkät med fokus på boende. 

– Vi vill tacka alla de som tagit sig tid att besvara enkäten. Vi har gjort andra enkäter tidigare, men inte med frågor om boendet, berättar Thomas Hammarström, ansvarig för undersökningen. 

Nu har svaren sammanställts och undersökningen visar att de allra flesta är nöjda med sitt boende. 80 procent av de tillfrågade vill bo kvar i samma område om fem år. Av de nyinflyttade hade nästan 80 procent den typ av bostad som de önskade när de flyttade hit. 

– Det är en ganska hög procent som bor på det sätt de vill, tycker Thomas Hammarström.

Mer än hälften, 55 procent av de som är nyinflyttade övervägde att flytta till en annan kommun. Att valet sedan föll på Mälaröarna berodde bland annat på närheten till naturen, Mälaren och lugnet. 

– En del svarade att de saknade viss service men många tyckte att det som behövs finns här. Dessutom är det nära till Stockholm. 

Ekerö är den mest populära kommundel att bo i, följt av Färingsö och Lovön. I undersökningen framkom också att kommunen upplevs vara bra för barnfamiljer. Den är egentligen bra för alla förutom unga vuxna, tyckte de svarande.  

– Vi vet sedan tidigare att många unga vuxna flyttar härifrån. Därför är det intressant att enkätsvaren också visar att kommunen inte är bra för den åldersgruppen. 

Svaren från enkätundersökningen kommer att användas som ett komplement till befolkningsprognoser och prognoser för hur kommunen kan komma att utvecklas de närmaste tio åren. 

– Det är ett kunskapsunderlag för att bättre kunna förstå kommunens utveckling. Vi kan använda och dra slutsatser ifrån svaren, till exempel vilken typ av boende som efterfrågas. Vi tror ofta att vi vet varför man väljer att flytta till kommunen och vilka preferenser invånarna har, men det är först nu som vi faktiskt frågat invånarna själva.

ANGELICA BERG

Läs också