Norska agenter och fattigstugor

Under flera år har Yvonne Johansson i Ekerö Munsö hembygdsförening samlat in och skrivit ner historier kring gårdarna i Nyckelbyområdet. I en nyutkommen bok berättar hon bland annat om fattighuset Lugnetstugan, mamman som fick begrava fyra av sina sex barn som dött i TBC, historien om de glömda norska agenterna och mycket, mycket mer.

– Boken handlar om de fem gårdarna som ligger runt korsningen där Ekerövägen mot Munsö och Kaggeholmsvägen möts. Det är Nyckelby gård, Älby gård, Sundby gård, Nibbla gård och Prästgården, som alla har haft olika ägarförhållanden och betydelse genom åren, berättar Yvonne Johansson.

I ett digert eftersökningsarbete har hon gått igenom de dokumentationer som hembygdsföreningen själva haft samt även fått ta del av historiska berättelser som tecknats ned av boende i området. Hon har också gjort ett stort antal intervjuer med personer som har anknytning till gårdarna och dessutom hittat en hel del information i Dagens nyheters tidningsarkiv.

– Där kunde jag till exempel läsa om hur de lokala bönderna hamnade i konflikt med det dåtida ångbåtsbolaget. De tyckte att frakten av potatis in till stan med ångbåtarna var för dyr och köpte istället en egen pråm, vilket resulterade i att bolaget började dra in på turerna till området. Bönderna kontaktade då civilministern och menade att båtbolaget borde ha samma ansvar som järnvägen när det gällde att ordna transporter till olika delar och de fick till slut rätt.

En annan dramatisk historia som hon fått berättat för sig av intervjupersoner är till exempel om den kvinna som kom till familjen på Älby gård i slutet av 1800-talet som sjuksköterska. Hon kom att gifta sig med sonen i huset, men blev tidigt änka och fick även begrava fyra av sina sex barn som avlidit i TBC.

Historien om ålderdomshemmet Tallgården, som stod färdigt 1917 och blev en uppföljare till den risiga fattigstugan Lugnetstugan, finns också beskrivet i boken, liksom om Sundby skola som blev socknens första skolbyggnad 1844. I ett spännande kapitel om Älby gård får man även ta del av berättelsen om den hemliga elitutbildning av norska gerillasoldater, kurirer och sabotörer som bedrevs där under andra världskriget. Men allra mest blir boken en berättelse om lantbruket och dess betydelse för bygden.

– Något som blir väldigt tydligt i boken är att det som en gång i tiden var fem gårdar som försörjde väldigt många människor, idag bara är två gårdar som drivs som lantbruk. Dessutom har de mycket större arealer idag än förr, vilket visar hur svårt det är för bönder att få lönsamhet i sin verksamhet.

Boken kan köpas via Ekerö Munsö hembygdsförening samt i ett par utvalda butiker i kommunen

LO BÄCKLINDER

Läs också