Nu badas det på Kärsgatan igen

Det var en populär badstrand för många Mälaröbor. Men så sades avtalet med kommunen upp och stranden stängdes av med staket och skyltar. Efter klagomål från grannarna behöver nu markägaren riva staketet så att allmänheten kan bada igen –  under allemansrättens villkor. 

Sedan hösten 2020 har Kärsgatans badstrand inte varit en kommunal badplats. Detta efter att avtalet mellan markägaren och kommunen sades upp på markägarens initiativ, vilket Mälaröarnas nyheter skrev om våren 2021. Familjen, som haft marken där badet ligger i sin ägo sedan 90-talet och nyttjat sommarhuset sedan 30-talet, menade att de blev väckta mitt i natten när folk tog med sig bandspelare och tände brasor på stranden.

– Vi kan inte ha det så, sa markägaren till Mälaröarnas nyheter då.

Kommunen i sin tur bekräftade att avtalet var uppsagt för att man inte kunnat hitta någon lösning.

– Att avtalet är uppsagt innebär att badplatsen avvecklats efter badsäsongen 2020, konstaterade Åsa Westerberg, utemiljöförvaltare på Ekerö kommun.

Men sedan dess har badandet vid Kärsgatans strand varit en het potatis i grannskapet kring Kärsgatan. Markägaren, som hänvisat till hemfridszon, har satt upp staket och skyltar för att avskräcka oönskade badgäster, medan grannarna klivit över staketet och ignorerat skyltarna för att de menar att strandskyddet och allemansrätten ger dem rätt att besöka stranden.

Efter att 68 personer inkommit med klagomål till kommunen togs ärendet upp i byggnadsnämnden, vilket resulterade i att kommunen förelade markägarna om att riva staketet.

– Fastigheten omfattas av strandskydd och då har man inte rätt att anlägga något för att avhålla allmänheten från tillträde. Staketet som var uppbyggt uppfattades i det här fallet som avhållande, säger Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef, som vidare förklarar att markägaren fick en månad på sig att ta ner staketet och att de nu har gjort det.

– Det betyder att ärendet för vår del är avslutat.

Men att staketet tas bort innebär inte att stranden blir en kommunal badplats igen, menar Tommie Eriksson som är medveten om att många har det som önskemål. Han är dock inte främmande för en dialog med markägarna om en lösning.

– Jag skulle gärna försöka få till det, det gäller bara att komma överens, säger han.

HELEN BJURBERG

Läs också