Nu byggs rondellen i Skå

Nu har arbetet med rondellen i Svanhagen börjat. I höst kan framkomligheten på vägen påverkas vissa delar av dagen, enligt Trafikverket. 

Rondellen i korsningen Svanhagen är nu på gång. Under hösten byggs en tillfällig väg som ska leda om trafiken under tiden som rondellen byggs. När vägen är klar och trafiken letts om börjar rondellbygget. Rondellen beräknas vara klar under år 2024. 

– Vi är i ett tidigt skede i projektet och som tidplanen ser ut idag planerar vi att vara klara under 2024, säger Mandana Mokhtary, projektledare på Trafikverket. 

Under höstens arbete med den tillfälliga vägen kan flaggvakter behöva reglera trafiken vid Svanhagen vardagar mellan klockan 10 och 15. 

– Vi har tidsrestriktioner och får bara störa trafiken under de tiderna. Då kan det uppstå köer. Om det uppstår köer på andra tider på dygnet så beror det inte på vårt arbete. Övriga tider kan trafiken köra enligt dagens hastighet. Vårt mål, när trafiken senare leds om till den tillfälliga vägen, är att framkomligheten inte ska påverkas oavsett tid på dygnet. Det kommer under hösten också att byggas tillfälliga busshållplatser.

Jämfört med tidigare skisser över rondellen  har säkerheten  nu  förbättrats.  

– Vi har kompletterat den tidigare vägplanen med ett vänstersvängkörfält för bussen så att den, på ett säkert sätt, kan ta sig in till busshållplatsen och inte påverkar framkomligheten på väg 800, Färentunavägen. Vi har också flyttat gång- och cykelvägen för att öka säkerheten för cyklister och gående. 

ANGELICA BERG

Läs också