Nu får husen byggas om

Mark- och miljööverdomstolen har sagt sitt. Stiftelsen Silviahemmet får bygga om de två husen på Malmen. Nu blir det plats för två eller tre lägenheter och husen kommer se olika ut. 

MN har tidigare, under flera år, berättat om turerna kring byggloven för Stiftelsen Silvia-hemmets fastigheter i Drottningholm.

Debatten har handlat om de idag två befintliga husen i ett idylliskt äldre villaområde ovanför Ekerövägen på Drottningholm. De har varit föremål för bygglov och överklagande från flera grannar, byggnadsnämnden i kommunen, Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen (MOÖD), som är den högre instansen.

Den kom i sitt beslut i februari i år fram till att den inte beviljar prövningstillstånd, alltså inte tar upp ärendet om det överklagade bygglovet från Mark- och miljödomstolen. Den, i sin tur, avslog överklaganden från grannar i området om Stiftelsen Silviahemmets planer på att bygga ut.

Nu har stiftelsen ändrat i bygglovsansökan så att antalet lägenheter per fas-

tighet blev tre i stället för fyra. Man ändrade också utformningen av husen så att de inte ser likadana ut och så vidare.

– Det ena kommer vara i cederträ och det andra i vitt, enligt de nu godkända byggloven. I övrigt är det är inte klart vilket av husen som efter ombyggnad ska ha tre lägenheter och vilket som ska ha två lägenheter samt en visningslokal, säger Wilhelmina Hoffman, rektor och verksamhetschef på Silviahemmet.

Huset i cederträ kommer hysa en verksamhet som heter Silviabo malmen. Det beskrivs som ett koncept, en boendeform som ger en trygg och anpassad bostad för demensjuka. Här finns också möjligheten att bo med sin respektive eller vän, framgår det av stiftelsens hemsida. 

– Flera av våra daggäster är under 65 år och kämpar för att klara av sådant som man som frisk inte ens tänker kan vara svårt. Så det är inte enbart äldre som kan drabbas av demenssjukdom, fortsätter Wilhelmina Hoffman.

Silviahemmet, som ligger nära den byggnad som kommer ha lägenheter, påverkas inte alls av byggplanerna. Den har en dagverksamhet för yngre och äldre med kognitiv sjukdom, det vill säga demens.

Ombyggnaden av husen beräknas bli klara om drygt ett år. Då får platsen ett annat utseende än i dag. 

Där, på Gustav III:s väg, verkar tiden nästan ha stått stilla sedan husen blev klara för sex år sedan, 2017. De byggdes efter att byggnadsnämnden i kommunen beviljat stiftelsen Silviahemmets bygglov för de två fastigheterna på området. 

Det bygglovet överklagade grannar till länsstyrelsen. De menade att husen stred mot detaljplanen som har noggranna restriktioner för vad som får byggas och vilken typ av verksamhet det handlar om. 

Så byggloven upphävdes efter att Mark- och miljööverdomstolen (MOÖD) behandlat ärendet 2018. Men då var husen redan byggda. 

Efter det justerades bygglovet till vad det är idag och det beviljades därefter. Men då upptäckte länsstyrelsen att byggnadsnämnden i kommunen hade gjort vissa formella fel, som att inte höra med grannarna om ändringarna i detaljplanen, innan beslut togs.

Efter att det gjordes beviljades nytt bygglov, som överklagades av grannar, och frågan var om MOÖD skulle bevilja prövningstillstånd i februari i år.

Vid det här laget hade en del dragit tillbaka sina skrivelser eftersom de var nöjda med de ändringar som gjorts i bygglovet medan andra grannar stod fast vid sin överklagan.

Men prövningstillståndet beviljades inte, domstolen tog inte upp ärendet för behandling, utan Mark-och miljödomstolens dom stod kvar. Därmed gäller det något omgjorda bygglovet.

MN har varit i kontakt med ett par av dem som överklagade men de har inte velat vara med i tidningen.

När MN besökte platsen i förra veckan sken två personer upp när de fick höra att de två fastigheterna ska byggas om.

  Åh, så bra, vad roligt att höra, tack för den trevliga nyheten. Äntligen kan de två husen användas. Det har ju inte hänt något på flera år, säger personerna.

Nu ska möten ske med ett möbelföretag och ett byggbolag om hur husen ska byggas om.

  Vi har redan investerat cirka 20 miljoner kronor och det kommer att bli en hel del mer innan allt är klart. Vi är angelägna om att det ska bli så bra det kan, inte minst med tanke på våra grannar, säger Wilhelmina Hoffman.

Hon minns hur det var när de två husen var byggda och de boende ville flytta in.

– Vi blev så besvikna, precis som de som såg fram emot att flytta in. Men nu är läget ett annat och vi arbetar nu äntligen med positiv framåtanda, säger Wilhelmina Hoffman.

TONY GYLLENRAM

Läs också