Nu räcker det!

Trafikläget på Ekerö har eskalerat från ansträngt till ohållbart. Mälaröborna kommer för sent till skolor och arbeten samt tvingas nagga av den viktiga fritiden för att sitta i köer och nu höjs allt fler protesterande röster från både privatpersoner, tjänstemän och politiker. Trafikverket säger att de gör ”allt de kan”. Men räcker det?

I förra numret av MN skrev vi om det alltmer ansträngda trafikläget. Sedan dess har det fortsatt och till och med eskalerat. Under en måndagsmorgon i slutet av augusti ringlade sig köerna långa på grund av ett nattarbete som blev försenat av Trafikverket. Några dagar senare var det ett felinställt trafikljus vid Drottningholm som skapade köer. Enligt Trafikverket gör man allt man kan för att underlätta situationen och säger också, återigen, att alla trafikljus fungerar som de ska trots att många Mälaröbor vittnar om motsatsen. MN får också samma standardsvar på frågan om trafikljusens intervaller som vi fick förra gången vi frågade, nämligen:

– Vi har den senaste tiden fått frågor och synpunkter på trafikljusens intervaller vid Kanton. Vi har tidigare kalibrerat och justerat trafikljusens intervaller, men då flera synpunkter inkommit har våra tekniker åkt ut för att kontrollera inställningarna, men inget fel har kunnat hittas, utan signalerna har då fungerat som de ska. Det måste finnas tid för trafiken på angränsande vägar att komma ut på vägen, men vi prioriterar i möjligaste mån trafiken längs Ekerövägen, säger Daniel Cannervik som är kommunikatör E4 Förbifart Stockholm

När MN hör av sig till Daniel Burström, som är ansvarig projektledare och biträdande sektionschef Lovö, och frågar hur han ser på situationen säger han:

– Vi har tyvärr inte något annat svar att ge för tillfället. Vår entreprenör har varit ute och kontrollerat trafikljusen som då visat sig vara korrekt inställda.

Han säger också att incidenten med de felinställda trafikljusen vid Drottningholm under första helgen i september inte har kommit projektet tillhanda överhuvudtaget trots att flera Mälaröbor både hamnade i köerna och anmälde det till Trafikverket.

– Konstigt att de påstår att de inte vet om det. Det var ju kö hela vägen från och till Tappström på grund av trafikljusen. Jag var en av alla som anmälde det till Trafikverket som då sa att tekniker var på väg, säger Jens Nyström, som bor på Färingsö och som var en av alla som fastnade i trafiken.

Mälaröborna är på gränsen till upplösningstillstånd och det märks i FB-grupper, pratet i matbutiken och framför allt i trafiken. Till MN har många arga och besvikna Mälaröbor hört av sig och undrar vad det är som pågår.

En av de som kontaktat MN är Catarina Forsgren som bor på Gällstaö.

– Som kommunmedborgare och boende  sedan 20 år på Ekerö känner jag att jag måste försöka hjälpa till att driva frågan att situationen måste förbättras. I nuläget tar det minst en timme i kö från Tappström till Brommaplan.  Och så samma sak när man ska tillbaka. Det skapar oerhörd stress och frustration. Min son går i gymnasiet i Blackeberg och har en restid på 1,5 timme enkel väg. Det underlättar inte att åka kollektivt och därför tar jag färjan över till Slagsta för att komma till jobbet vid Torsplan. Det kostar mig 150 kronor varje dag, vilket är surt men det gör att jag inte tappar förståndet.

Det är en enorm frustration bland Mälaröborna nu och man upplever att det inte tas på allvar. Hur vill ni på Trafikverket svara på det?

– Trafikverket tar den rådande trafiksituationen på mycket stort allvar. Vi gör vad vi kan för att påverka trafiken så lite som möjligt, speciellt under rusningstid, och framkomligheten är högt prioriterad.

– Trafiken till och från Mälaröarna tenderar historiskt sett att öka under sommartid och vi vill därför uppmana alla att se över sitt eget resande. Kanske finns det möjlighet att samåka mer, åka kollektivt, cykla, jobba hemifrån i större utsträckning eller pendla andra tider, för att minska mängden trafik och ge plats åt de som måste använda bilen till jobb och skola, säger Daniel Cannervik.

– Något som också hjälper till att förvärra trafiksituationen är alla de andra väg- och byggprojekt som samtidigt pågår på öarna både på Ekerö och Färingsö.

– Jag skulle vilja veta hur kommunen tänker när det kommer till att anpassa detaljplanearbetet efter den katastrofala infrastrukturen och möjligheten till att ta sig till och från ön. Inflyttningen är ju inte anpassad efter trafiksituationen alls, säger Monika Bergman, som är ännu en av de som hört av sig till MN.

Många Mälaröbor är också fundersamma kring hur SL-trafiken sköts i dagsläget. Det är mer regel än undantag att bussar blir försenade, men flera avgångar ställs också in på grund av köer och trafikläget.

– Vi bor i Sandudden och min son går i Tappströmsskolan och just nu är det bussen som känns som det bästa alternativet. Tidigare cyklade han men med ombyggnationen vid Träkvista torg och all tung trafik som passerar korsningen i Sandudden så känns det inte längre tryggt. Och som läget är nu så ställs många bussar in på morgonen på grund av läget i trafiken, säger Therése Lindersson.

Hanna Svensson (S) som är kommunstyrelsen ordförande berättar att kommunen inte släpper trafikfrågan en endaste minut.

– Vi jobbar febrilt med den här frågan både från politiker och tjänstemän i kommunen. Vi kommer inte släppa den utan ligger på som en nagel i ögat på Trafikverket och andra inblandade aktörer för att göra situationen så dräglig som möjligt för Mälaröborna. Det som gör det svårt i det här fallet är att det är Trafikverket som äger och driver projektet längs Ekerövägen men det drabbar medborgarna i kommunen och vi gör som sagt allt vi kan för att påverka och ställa krav. Det råder fortfarande brist på kommunikation mellan Trafikverkets olika delar och projekt som gör att vi som kommun drabbas och det är ohållbart. Kommunikation är svårt men också det som måste fungera. Hela situationen är just nu frustrerande och känns emellanåt hopplös men vi vilar inte en sekund.

När det gäller väg- och byggprojekten på Ekerö och Färingsö säger Hanna Svensson:

– Det pågår en samhällsutveckling i kommunen och jag är jätteglad för alla projekt som underlättar kommuninvånarnas vardag på sikt. Att det just nu pågår en massa samtidigt kan kännas både hopplöst och frustrerande men om vi ser till utvecklingen både i Träkvista och Svanhagen så är det något vi behöver fortsätta med. 

– Även kommunen uppmanar, på sin hemsida, alla som har möjlighet att samåka, åka kollektivt, jobba hemifrån i större utsträckning eller pendla på andra tider att göra det. Detta för att gemensamt kunna minska mängden trafik på vägen och ge plats åt de som måste ta bilen till jobb och skola.

Men ska det behöva vara så? Att ansvaret hamnar på individen?

– Till viss del har vi alla ett individuellt ansvar men jag är ganska övertygad om att vi alla gör det vi kan för att göra det bästa av situationen just nu. Från kommunens sida vänder vi på alla stenar och ser över vad vi kan göra från vårt håll, men också vad vi behöver få både Trafikverket, regionen, SL, länsstyrelsen och alla andra inblandade parter att förstå och göra.

För att lyfta det positiva i trafiksituationen finns nu busskörfält från cirkulationsplatsen i Tappström och hela vägen till Edeby. Tillståndet beviljades tidigare än beräknat av länsstyrelsen tack vare påtryckningar från kommunen. Samtidigt kvarstår en hel massa annat.

När kommer det värsta vara över?

– Det är svårt att säga. Även där har vi inte fått några konkreta svar från Trafikverket. avslutar Hanna Svensson. 

MARIA  FORSLUND

 

Läs också