Nu ser man ljuset i tunneln

Nu ser man ljuset i tunneln

Den 7 maj sprängdes den sista delen av det nya tunnelröret vid Lindö och ljuset sipprade in genom de tjocka gummimattorna som hängts för tunnelmynningen för att hindra splitter från att leta sig ut. Nu är den 148 meter långa tunneln redo att ge plats för Ekerövägens efterlängtade fjärde filen.

Under de senaste sju månaderna har sprängningsarbetena för själva tunneln pågått och ytterligare ett år tidigare började förberedelserna. Det nya tunnelöret är ett led i arbetet med att göra Ekerövägen fyrfilig mellan Nockebybron och Tappström och arbetet märks av utmed i stort sett hela vägen just nu. När tunnelröret nu är färdigsprängt innebär det en milstolpe i breddningsarbetet. Den nya tunneln kommer börja användas 2022.

– Vi räknar med att hela breddningen av Nockebybron och Drottningholmsbron ska vara klara 2023 och då kan hela sträckan vara i drift. Det har tagit tid att hitta rätt lager som broarna ska vila på, berättar Tomas Flykt, projektledare på Trafikverket.

Vid Edeby på Lovön har Ekerövägen letts om i en tillfällig krök.

– Där har man tagit bort asfalten och frilägger berget för att sedan spränga sig ner så att man kommer i nivå med Edeby trafikplats precis intill, säger Tomas Flykt.

Vid området runt cirkulationsplatsen mot Färingsö pågår flera olika arbeten. Bland annat byggs en gång- och cykelpassage. I maj månad leds trafiken om och går över den del av passagen som gjutits färdigt, så att resten av passagen kan sprängas fram och gjutas klart. Då läggs också grunden för den nya Tappströmsbron som kommer ha ny, stabilare teknik, vilket inger förhoppningar om att problemen med att bron fastnar i uppfällt läge ska vara över när den nya tas i bruk.

– Vi hoppas och tror att det kommer bli bra för alla trafikslag med de fyra filerna och att alla trafikanter har tålamod att vänta under den här sista påfrestande tiden av breddningsarbetet, säger Tomas Flykt.

När det gäller arbetet med själva tunnlarna till Förbifart Stockholm har man nu sprängt fram sex kilometer tunnel under Lovön och arbetet fortlöper med cirka 200 meter per vecka. Man spränger åt två olika håll, mot Häggvik i norr och Kungens kurva i söder och till hösten 2023 beräknas hela tunneln vara färdigsprängd.

– Därefter börjar man bygga upp vägarna i tunnlarna, lägga el- och vattenledningar. Det är också mycket jobb kvar med att bygga alla sidoutrymmen med ventilationsschakt och utrymmningsvägar bland annat, säger Johan Strandqvist, projektledare för Trafikverkets tunnelarbeten på Lovön.

LO BÄCKLINDER

 

Läs också