Nu ska slirig grusstig fixas

Gång- och cykelbanan vid Hassel-backen nära Sommarstan kan vara direkt farlig. Emil Foghammar var nära att skadas allvarligt när han cyklade omkull där med sina barn. Men nu kan en lösning vara på gång enligt kommunen. 

Det är något av en utmaning att ta sig nerför backen där gruset kan ställa till det. Stigen ligger en bit från Ekerövägen och många tvingas använda den eller landsvägen sista biten till Ekerö sommarstad. 

– Vägen är så ojämn, mycket brant och slirig att den är farlig både uppför och nedför. Speciellt med en beläggning grus blandat med vasst stenkross, säger Emil Foghammar. 

Han menar att vägen utgör en fara, oavsett hur fort eller långsamt man cyklar.

– Det är lätt att komma upp i för hög fart på vägen ner och i låg fart riskerar man ändå att fastna i alla spår från tidigare regn och fordon, säger Emil Foghammar, som välte på väg hem från förskolan med barnen.

Det började blöda rejält från såren och hans barn, som satt i en cykelvagn bakom honom, blev både rädda och chockade.

Han hade tur som fick hjälp av en person som bor nära cykelbanan.

– Han hade sett olyckan och kom ut med en hink med vatten. Det var väldigt spontant och snabbt gjort och jag uppskattar hans hjälp enormt mycket! Det gjorde mycket när både jag och barnen var omtumlade av olyckan, säger Emil Foghammar.

Han tycker att rullgruset borde ersättas med oljegrus.

– Då slirar man inte lika mycket och det blir heller inga spår efter en cykel, moped eller bilar som andra kan hamna i och råka illa ut, fortsätter Emil Foghammar.

Han har varit i kontakt med kommunen om att byta gruset, men allra bäst, resonerar han, vore att förlänga befintliga cykelbanan som slutar vid väggfabriken hela vägen till Ekerö kyrkväg eller längre. Utmaningen är att det inte är kommunens mark. 

– Jag tror inte att mark-

ägaren sätter sig på tvären men det är fråga om att komma överens med kommunen. Den borde kunna rusta upp den branta grusvägen som trafikanter hänvisas till och som faktiskt ligger på deras mark, säger Emil Foghammar.

När Hanna Emilsson, ny teknisk chef på kommunen, informeras om cykelolyckan som kunde ha fått allvarliga konsekvenser, tycks hon ta tag i problemet.

– Det är naturligtvis olyckligt om någon person har skadat sig på ytan som idag är grus, så jag har bett våra gatuingenjörer att se över detta och om det går att ordna en säker passage, säger Hanna Emilsson och fortsätter:

– Konkret så innebär det inte bara att asfaltera utan även att vi måste se till att vi leder cykeltrafiken på ett säkert stråk. Längre ner på Allévägen, vid korsningen, är det ingen cykelöverfart och hastigheten ligger på 70 kilometer, med lite skymd sikt, till exempel.

Enligt Hanna Emilsson har kommunen inte huvudmannaskapet, men eftersom det inte har bildats en vägförening på nämnda plats får kommunen gå in och se över ytan.

TONY GYLLENRAM

Läs också