Nu spåras Corona i avloppsvattnet

Hur stor är spridningen av Corona på Ekerö? Det kan man nu få svar på genom provtagning av avloppsvattnet i Ekebyhov.

Sedan mitten av april tar Roslagsvatten prov på avloppsvatten från utvalda reningsverk och analyserar det i jakt på coronavirus. Ett av de utvalda kommunala reningsverken är Ekebyhovs på Ekerö med 20 000 anslutna hushåll.

Provtagningen, som är i syfte att hjälpa kommunen med underlag om smittspridning av Covid-19, löper parallellt med projektet Crush Covid och görs på Roslagsvattens eget initiativ för kommunens räkning.

– Mängden virus som hittas i det inkommande avloppsvattnet kan ge en indikation på hur smittspridningen ser ut i dessa områden. Det är viktig information som vi hoppas kan göra skillnad, förklarar Charlotte Periasamy, kommunikationschef på Roslagsvatten.

Proverna, som tas en gång i veckan från avloppsvattnet, skickas vidare till SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, där man genomför analyserna. Resultatet går tillbaka till Roslagsvatten som i sin tur delar med sig till kommunen som utifrån dessa kan besluta om vilka åtgärder som behöver vidtas.

Statistiken hittills pekar på att smittan på Ekerö är förhållandevis låg och minskar gradvis, men utöver det är Charlotte Periasamy försiktig med att uttala sig.

– Det ser i alla fall ut att vara stabilt på Ekerö, säger hon och poängterar att det inte innebär att man kan slappna av.

Hur länge provtagningen fortsätter är i dagsläget inte klart, men enligt Charlotte Periasamy fortsätter det så länge informationen gör nytta och behövs. Mer information om projektet går att finna på Roslagsvattens hemsida.

HELEN BJURBERG

Läs också