Ny kraftledning under vattnet

Ny kraftledning under vattnet

I vattnet vid Drottningholmsbron ligger länsar. Dessa är utplacerade för att Ellevio bygger en ny kraftledning under vattnet.

Länsarna i vattnet är miljötekniska verktyg för att samla upp och begränsa olje- och kemikaliespill. Den nya kraftledningen är ett av de största projekten inom Stockholms elnät på många år. Ellevio ska bygga om kraftledningen mellan Beckomberga och Bredäng, en sträcka på cirka tolv kilometer. Arbetet påbörjades i oktober 2019 och kommer att pågå till och med 2022.

Sjöledningsarbeten genomförs nu mellan Lovön och Kärsön i området kring Drottningholmsbron. Projektet är den första etappen med kabelförbindelsen. Praktiskt innebär sjöledningsarbetet att Ellevio ska installera nio stycken rör under vattenytan mellan Lovön och Kärsön i området kring Drottningholmsbron. Rören ska fungera som skydd åt nio nya elkablar som planeras att placeras ut under hösten 2020. De nya elkablarna kommer att möjliggöra högre kapacitet i elnätet, vilket gör att en större mängd el kan transporteras till Stockholm och övriga landet.  Elnätet behöver förstärkas och moderniseras för att möta framtidens behov av säkra elleveranser.

Den nya markförlagda ledningen ersätter en befintlig luftledning som idag går genom tätbebyggda områden i Bromma och Bredäng.

Sjöledningsarbetet kommer att utföras med hjälp av arbetsbåtar, pråmar och dykarbeten. Arbetet kan medföra tidsbegränsat höga ljudnivåer under de tider på dagen som arbetet pågår. Ljudnivån kommer att hålla de gränsvärden som är lagstiftade och som är accepterade av mark- och miljödomstolen.

                                          

EWA LINNROS

Läs också