Ny kriminalvårdschef för fängelserna

Med ett brokigt och spännande förflutet som diplomat i Chile, medarbetare till tidigare justitieministern Thomas Bodström samt jobb inom både tull och polis är Sandra Hultgren Stenström sedan i höstas ny kriminalvårdschef på anstalterna Färingsö och Svartsjö och har nu flera utmaningar på sitt bord. 

Kriminalvården står inför stora utmaningar på grund av överbeläggningar på anstalter och häkten. Många av landets anstalter är mer än fulla och tvingas inhysa interner i tillfälliga byggnader och lokaler. Så även Färingsö och Svartsjö

– Vi har tagit fram 48 nya platser på Svartsjö som nu totalt har 119. Även på Färingsöanstalten har vi fått se över beläggningen, säger Sandra Hultgren Stenström.

Anledningen till att de intagna blir fler beror på flera olika saker.

– Dels handlar det om den förra regeringens satsningar på hårdare straff, dels på att vi ser ett ökat antal klienter som tillhör organiserad brottslighet. Vi ser även att brottsligheten ökar bland kvinnor. Tidigare har de kvinnliga klienterna varit mer medhjälpare men nu ser vi att de i större utsträckning även är aktiva aktörer, säger Sandra.

I takt med att de intagna blir fler ökar också behovet av personal. Det råder just nu brist inom hela Kriminalvården och rekryteringsbehovet är stort. Här ser Sandra sin roll som kriminalvårdschef som viktig.

– Jag brinner för att mina medarbetare ska ha en så bra arbetsmiljö som möjligt. Vi har stundtals ett väldigt tungt arbete och det är därför extra viktigt att ha roligt på jobbet. När personalen trivs gör de ett bra jobb och det påverkar även de intagna positivt. Jobbar man inom Kriminalvården har man ett oerhört viktigt jobb och jag ser alla här som mina hjältar. Men vi behöver bli fler.

Kriminalvårdens viktigaste mål är att minska återfall i brott och bryta den onda cirkeln. Detta görs bland annat genom arbete, utbildning samt behandling 

– Det ser lite olika ut på våra två anstalter. Svartsjö är en anstalt med bara män och här är jordbruket i fokus. På Färingsö sitter bara kvinnor och här har vi växthuset som bedriver gårdsförsäljning men där de intagna också jobbar med montering, sömnad, snickeri, verkstad och keramik. 

– Utbildning handlar om vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandare och när det kommer till behandling handlar det om allt från program för att bryta en kriminell livsstil till att motverka missbruk.

Att vara chef för två anstalter ser Sandra mest som en fördel då hon tycker att det ger henne en bredare erfarenhet av hela Kriminalvården. Sverige har bara sex anstalter för kvinnor och Färingsö är en av dem

– Kvinnor som är dömda har ofta helt andra behov än män i samma situation. De har inte samma kontaktnät utanför anstalten som männen och är ibland ganska ensamma. Det kräver en annan typ av stöd för att stärka dessa individer. Samtidigt är det oerhört givande att jobba med både män och kvinnor och våra medarbetare alternerar också, precis som jag, mellan de olika anstalterna.

MARIA  FORSLUND

Läs också