Ny in – och utfart blir permanent

Arbetet med en ny in- och utfart från Älvnäs grustag påbörjades i slutet av förra året, men har sedan dess stått stilla. Nu står det klart att vägen ska färdigställas, trots 

kritik från såväl Ekeröbor som polis och kommun. 

När den nya in- och utfarten från Älvnäs grustag dök upp i slutet av förra året var den en överraskning för de flesta Ekeröbor, och åsikterna om den var delade, något som Mälaröarnas nyheter rapporterade om i januari i år. 

Enligt NCC var anledningen till den nya vägen ett försök att minska mängden transporterna på Älvnäsvägen.

– Vi har lyssnat på synpunkter från boende i Älvnäs, sa Sonja Grauwald-Boman, råvaruhandläggare på NCC till Mälaröarnas nyheter då.

Boende utmed Ekerö-vägen var och är dock kritiska och många Mälaröbor menar att in- och utfarten är farlig på grund av sin dåliga sikt. Även Polismyndigheten har i ett remissvar påtalat att en in- och utfart till Ekerövägen på den platsen är olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Ändå står det nu klart att vägen kommer att färdigställas.

“Det kommer framöver vara möjligt att ta sig till terminalanläggningen, dels via Älvnäsvägen som tidigare och dels via Ekerövägen”, skriver NCC:s presschef Amelie Widberg i ett mejl till Mälaröarnas nyheter. 

Åsa Bergström, stabschef på stadsbyggnadsförvaltningen, som samordnat kommunens remissvar kring NCC:s tillstånd, förklarar att kommunen inledningsvis inte blev informerade om planerna med den nya vägen.

– Berörd kommun brukar alltid bli inkluderad och få möjlighet att samråda när man påverkar ett naturområde, men i det här fallet fick vi ingen remiss. Under de 20 år som jag jobbat i kommunal verksamhet har jag aldrig varit med om att saker bara sker utan att vi ens får vetskap om vad som är på gång. Det är tråkigt eftersom vi ändå har en helhetsbild, säger hon.

Hon menar att förvaltningens åsikt är att tillfarten kan komma att bli trafikfarligt och att den utsikts- och rastplats som tidigare varit placerad där togs bort av den anledningen. Att tillfarten aldrig prövats i någon tillståndsprocess ifrågasätter hon.

– Trafikverket har bara gjort bedömningen att de inte vill stoppa återanvändningen av en befintlig tillfart även om användningen kommer att ha en helt annan karaktär än tidigare. Det får en ju att undra om Trafikverket ens varit ute på plats och tittat, säger hon. 

Men enligt Nathalie Jensen, samhällsplanerare på Trafikverket, har Trafikverket varit på platsen i samband med att NCC ville börja använda tillfarten igen och att orsaken till att ett återöppnande av tillfarten inte prövats är att den aldrig varit stängd i lagens mening.

“Den har enbart blockerats med hjälp av stenar och det krävs därför inget tillstånd för att börja använda anslutningen igen”, skriver hon i ett mejl till Mälaröarnas nyheter.

Amelia Widberg, presschef på NCC, bekräftar att alla tillstånd som behövs för deras verksamhet och vägen till och från finns på plats, men att det i dagsläget inte är klart när vägen ska färdigställas. Dock ansökte NCC innan sommaren om nya trafikföreskrifter som ska reglera trafiken vid den nya in- och utfarten. 

Enligt John Backman på Enheten för förvaltning på länsstyrelsen fick ansökan om hastighetssänkning avslag, men däremot införs stopplikt för trafik som kommer från grustaget och ska ut till Ekerövägen, liksom varningsmärken från båda håll för att upplysa trafikanterna om att man närmar sig en anslutning som trafikeras av tung trafik.

HELEN BJURBERG

Läs också