Ny ordförande i kommunstyrelsen

Under de senaste månaderna har det varit turbulent i kommunpolitiken. När Adam Reuterskiöld avsade sig sin roll som kommunstyrelsens ordförande, kontrade oppositionen med Hanna Svensson (S) i spetsen, med att återremittera ärendet och stoppade därmed möjligheten att välja in Johan Elfver som efterträdare.

När ärendet nu togs upp på nytt gick det dock igenom utan några större diskussioner och såväl Adam Reuterskiöld, som parti-

kollegorna Lena Gerby och Dick Ullgrens avsägelser klubbades igenom. Som ersättare till de två senare, som haft rollerna som ordförande respektive andre vice ordförande i kommunfullmäktige, valdes Solveig Brunstedt (C) och Niklas Ernback (KD). Även förste vice ordförande ersattes och Helena Butén Langlet (M) valdes in på den posten. Dessa fyllnadsval gäller dock bara för det sista sammanträdet inför sommaren, som äger rum den 21 juni.

Resten av mötet fylldes av frågor, interpellationer och motioner. Bland annat en med anknytning till trafikproblemen på Ekerövägen.

– Kommer ni i minoritetsstyret att i närtid bjuda in den socialdemokratiske infrastrukturministern Tomas Eneroth och ansvariga på Trafikverket för att informera och ställa infrastrukturministern till svars kring trafiksituationen på Ekerövägen med anledning av Förbifart Stockholm, lydde en fråga som Jimmy Fors ställde till Ove Wallin, som ersatt Adam Reuterskiöld sedan förra kommunfullmäktige.

– Nej, vi har tröttnat på att inte komma någon vart i alla dessa möten. Vi har istället gett kommundirektören i uppdrag att kalla till sig ansvariga för projektet på Trafikverket och den 7 juni kommer de hit för att svara på de frågor som vi förberett. De är alltså kallade och inte inbjudna, poängterade Ove Wallin.

Oppositionsrådet Hanna Svensson ställde en fråga till socialnämndens ordförande Kjell Öhrström om huruvida han är nöjd med att bara en tredjedel av alla vårdbiträden och undersköterskor i kommunens äldreboendena är heltidsanställda. De hade en replikväxling som bland annat handlade om att Kjell Öhrström menade att det viktiga är att vården levereras med hög kvalitet och hänvisade till de rankingar där Ekerö kommun placerar sig väl.

– Man kan inte heller tvinga människor att ta en fast anställning, utan det är ett beslut som tas i dialog mellan personen ifråga och arbetsledningen, sa han.

Hanna Svensson framhärdade däremot sin fråga och ifrågasatte om verkligen 77 procent av alla kommunens vårdbiträden själva valt att ha en timanställning och inte en fast tjänst.

Huruvida det kommer bli laddstolpar för elbilar vid badhuset i Träkvista undrade Ulrika Sandin (MP). Tekniska nämndens ordförande Gunnar Mossberg (M) menade dock att det inte åligger kommunen att ordna med “framtidens bensinstationer”, men sade att man ska göra vad man kan för att underlätta för att sådana ska installeras.

LO BÄCKLINDER

Läs också