Ny sms-tjänst om trafikläget

Ny sms-tjänst om trafikläget

Arbetet med byggnationen av den nya Tappströmsbron har nu dragit igång. I samband med detta kommer det att medföra vissa begränsningar för trafikanter. Nu finns en sms-tjänst med information om arbetena.

En ny bro över Tappströmskanalen kommer att byggas väster om den nuvarande. Den nya bron blir öppningsbar precis som den befintliga.

Det är ett omfattande arbete som pågår. Korsningen Färentunavägen och Ekerövägen byggs ut till en stor cirkulationsplats och en gång- och cykelpassage byggs under Färentunavägen för att gång- och cykeltrafikanter ska kunna passera säkrare. Trafikverket har nu lanserat en ny sms-tjänst som syftar till att hålla invånare ännu mer informerade.

– Du kan till exempel få information om störande eller trafikpåverkande arbeten som planeras i ditt område. Tjänsten är kostnadsfri och erbjuds under en provperiod mellan oktober 2020 och maj 2021, berättar Johan Elfver, kommunens press- och näringslivschef.

Nedgångarna från Tappströmsbron mot pendelbåten har stängts av på båda sidorna. Om man parkerar vid Tappström eller kommer med bussen, får man gå tillbaka till Ekerö centrum och ta sig ner mellan bussdepån och centrum för att komma till pendelbåten, vilket blir en ordentlig omväg.

– Tyvärr medför det begränsningar för trafikanter som tidigare har kunnat använda de två nedgångarna från bron. Broprojektet är omfattande och kräver stort utrymme för byggnationen och säkerheten om trafikanterna är viktigast. Därför blir det tyvärr en omväg under byggtiden. Men jag har en kontakt med Trafikverket i frågan om det går att hitta en säker lösning för detta, säger Johan Elfver.

EWA LINNROS

Läs också