Ny storhetstid för Ekerövarvet

En ny storhetstid för det bortglömda Ekerövarvet förutspås och kyrkans delegater besöker Lovön – det är något av det MN skriver om i juli 1968.

I MN från 1968 berättar man att det i Jungfrusund tidigare funnits ett skutvarv men detta lades ned och lokalerna användes därefter för ”provisorier av olika slag”. Men i juli månad kan man nu i tidningen berätta att varvet åter tillverkar båtar här. Tidlösa Marin som företaget heter, har kunnat inregistrera en betydande framgång med sin snabba och stabila niometers plastkatamaran. I dagarna lanseras en ny typ, en femmetersbåt som blir kvick i vändningarna både med segel och motor. ”Man har eftersträvat att kunna presentera en familjevänlig båt och synes ha stora utsikter att lyckas. Det kan betyda en ny storhetstid för det bortglömda Ekerövarvet. Intresset för småbåtar är i ständigt stigande och platsen har tydligen framtiden för sig även till sjöss.”

En söndag i juli trafikeras inte bara sjön utan också broarna mot Mälaröarna. Det är världskyrkorådets delegater som kommer i bussar från Uppsala, via Sergels torg och därifrån till Lovön. Inte mindre än tjugo fullpackade bussar slussas över Nockebybron och därefter Drottningholmsbron.

”Det var inte utan att övertrafikmästare Olof Klint i SL drog en lättandes suck när äventyret var över. Drottningholmsbron knarrar ljudligt för en Volkswagen så med tjoget fullt av bussar gick det liksom på Guds försyn, men dagens Lovögäster hade det ju mycket bra förspänt i det hänseendet.”

Trots en kraftig hagelskur har också dessa kyrkans delegater himlens makter med sig. ”Då prelaterna debarkerade de välputsade bussarna sken solen slösande rikt över både onda och goda, så nog var det en ovanligt lyckad dag på Världskyrkorådets dag.”

De besöker Kina slott och ”ett brokigt liv” utvecklas. ”Där sågs metropolititer och patriarker i långa skägg och svart, fotsida kaftaner, livligt gestikulerande färgade i alla tänkbara schatteringar, glättigt pladdrande japaner och fotoskugga ryska baptister. De svenska Kinabesökarnas färgfilmkameror surrade i kapp med bisvärmarna uppe i lindkronorna.”

Men samtidigt har sommarlovet startat på öarna och med det, simskola och bad i allmänhet. MN har en uppmaning från Svenska livräddningssällskapet.”Bad efter måltid innebär alltid stor fara. Vänta med kallbadet minst ett par timmar efter huvudmåltid!”, lyder uppmaningen.

Bilden: Varvschefen Pierre Wahlgren på ett av skroven till en niometers katamaran. 

EWA LINNROS

Läs också