Nya elstolpar tvärs över Färingsö

Runt ett fyrtiotal elstolpar, emellanåt så höga som 30 meter, som löper tvärs över Färingsö – det är vad som ser ut att kunna bli verklighet till år 2027, om Vattenfall får bygga ett nytt elnät enligt sina planer.

– Landskapets silhuett och användning kommer att förändras för evig tid, säger Stefan Skog, från Svartsjö, som är kritisk till projektet.

Energiföretaget Vattenfall eldistribution har planer på att ersätta det tidigare elnätet som går över Färingsö, med en ny så kallad luftledning. Projekteringen visar att upp till 30 meter höga elstolpar ska byggas med ett mellanrum på 100 till 200 meter och löpa längst en 40 meter bred skogsgata, den sex kilometer långa sträckan från Sånga till Lövstafjärden.

Information om planerna har skickats ut till berörda hushåll, men Stefan Skog och många av hans grannar är kritiska både till bristen på information och tidpunkten för utskicken.

– Det kom alldeles för sent, ingen visste någonting, förrän planerna redan var långt framskridna, säger han och förklarar att oron bland de som bor i området är stor.

Han menar att det kommer påverka både människor, miljö och djurliv under väldigt lång tid och att effekterna kommer vara oåterkalleliga. Dessutom undrar han hur kommunen kan acceptera projektet utan att blinka.

– Vi har ett av Sveriges bäst bevarande kulturlandskap. Vår åsikt är att kommunen offrar enorma värden, monetära och kulturella. Hur kommer de kunna säkra att inte miljön och friluftslivet försämras för oss som bor här och de som besöker Färingsö?

Mikael Björnér, kommunikationsansvarig på Vattenfall eldistribution, säger att han förstår oron men vill förtydliga att det handlar om en uppgradering av ett redan befintligt nät, från 70 till 130 kilovolt, vilket innebär delvis nya sträckor samt nya stolpar, som kommer bli ungefär en halvmeter bredare mellan stolpbenen men ha ungefär samma höjd som befintliga.

– Enstaka stolpar kan i undantagsfall behöva byggas upp till 30 meter höga vid speciella passager, säger han.

Att ersätta det planerade projektet med markledningar är enligt Mikael Björnér, inte möjligt. Han förklarar att det finns en allmän uppfattning om att alla elnät går att grävas ner, men att det är för att många förväxlar regionala nät med lokala.

– Regionala nät med den här spänningsnivån görs i princip alltid luftburet. Det är en beprövad, kostnadseffektiv och tillförlitlig teknik med hög tillgänglighet och driftsäkerhet, som också går betydligt snabbare att reparera om fel skulle uppstå, säger han.

Enligt Mikael Björnér har information gått ut som den ska och berörda har fått normal tid på sig att komma med synpunkter. Samrådstiden har dessutom förlängts från den 1 oktober till den 1 november i och med att pandemirestriktionerna lättade.

Nu väntar ett samrådsmöte då berörda kan framföra sina synpunkter. Vad mötet kommer resultera i vill inte Mikael Björnér spekulera i.

– Synpunkter som framkommer lämnas ihop med en miljökonsekvensbeskrivning med bland annat naturvärde- och fågelinventering och arkeologisk utredning till Energimarknadsinspektionen, som sedan får fatta beslut om ledningen får byggas.

HELEN BJURBERG

Läs också