Nya medborgarlöften

Nya medborgarlöften

När kommunen och polisen nyligen avlade årets medborgarlöften var det två områden som prioriterades högre än andra – bilburen ungdom och våld i nära relationer. Ungdomar med trafikfarligt beteende är ett problem som har ökat under senaste året liksom anmälningar rörande våld i hemmet.

Varje år gör fattar kommunen och polisens lokalpolisområde Vällingby beslut kring vilka trygghetsskapande arbetsområden som ska vara högprioriterade under det kommande året. Dessa sammanställsa sedan i form av ”medborgarlöften” som utvärderas kontinuerligt under året.

– Att vi satsar på bilburen ungdom är för att vi under året har sett en ökning av antalet EPA-traktorer och mopedbilar bland våra yngre ungdomar mellan 16 och 18 år. Vi vet också att det är många nya 16-åringar som kommer att skaffa sådana bilar till våren och sommaren. Tyvärr finns det också ganska många av dessa förare som har stora brister i trafikvett och brister i förståelse för de risker de utsätter sig själva och andra i trafiken, när de inte följer trafik- och nykterhetsreglerna, säger kommunens samordningschef Lena Törnblom Löfquist.

Hon konstaterar också att flera av ungdomarna misstänks köra berusade eller påverkade av droger. En del kör dessutom med för många passagerare och vissa bilar är trimmade. Insatser för att komma till rätta med problemen har redan påbörjats av polisen och länstrafiken. Man planerar även att skapa forum för föräldrar för att komma vidare.

Problem med våld i nära relationer har ökat kraftigt under pandemin och detta gäller även på Mälaröarna. Det har skett en ökning av anmälningar, men man vet också att det finns ett stort mörkertal och att våldet ofta sker i det fördolda.

– Vi kommer nu att påbörja ett arbete som involverar alla kommunens förvaltningar, Ekerö bostäder och polisen för att tillsammans hitta former för att arbeta förebyggande för att förhindra våld i hemmet och tidigt komma i kontakt med och erbjuda stöd och hjälp till de familjer där våld förekommer.

Hur följs då löftena till medborgarna upp?

– Vi har ett brett samarbete mellan kommunen och polisen i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, både på strategisk och operativ nivå. Mycket av arbetet är händelsebaserat med löpande uppföljning, men mycket är också ett långsiktigt arbete. Uppföljning av just löftena sker främst i form av redogörelse av genomförda insatser till styrgruppen för kommun- och polisarbetet samt till trygghetsrådet. Många av frågorna som är ett löfte ett år blir sedan till ett kontinuerligt arbete, säger Lena Törnblom Löfquist.

LO BÄCKLINDER

Läs också