Nya Stamvägens förskola invigd

Den 18 september invigdes nya Stamvägens förskola i Träkvista. Den nya förskolan har fyra avdelningar med plats för cirka 80 barn. På plats vid invigningen fanns representanter från kommunen och nyfikna vuxna och barn som bjudits in för att utforska den nya förskolan. 

– Det är en ära att få förmånen att inviga Stamvägens nya lokaler och att se hur förskolan är planerad efter barnens behov, med de fina miljöerna, materialvalen, de genomtänkta ytorna och den kreativa utomhusmiljön, säger Emma Lövenstad, barn- och utbildningsnämndens ordförande (C).

På bottenvåningen finns två avdelningar för de minsta barnen samt ett storkök och matrum. På övervåningen finns två avdelningar för de äldre barnen samt personalrum. På ena långsidan finns en svalgång som leder till entréerna på övre plan. Svalgången skapar även yta utomhus under tak samt solskydd till inomhusmiljöerna. Den nya förskolegården är bättre skyddad än innan. Huset är placerat längs med Jungfrusundsvägen och skyddar stora delar av gården från trafikbuller. Övriga gården avskärmas med staket och buskage mot de gator och villatomter som finns omkring förskolan.

Verksamheten vid Stam-vägens förskola har varit involverade i bygget genom hela processen tillsammans med företaget som har byggt förskolan i totalentreprenad på uppdrag av Ekerö kommun. Det startade traditionsenligt med att några av förskolans barn fick vara med och ta det första spadtaget för bygget i augusti 2022. Barnen har sedan vid flera tillfällen besökt byggområdet för att titta på vad som händer. Verksamhetens personal har även varit involverade i arbetet genom att tycka till om skolans utformning så att den ska bli så bra anpassad som möjligt för förskolans olika funktioner och behov.

Inne på den tillfälliga förskolan har det funnits en avsatt plats för barnen där de på olika sätt har kunnat skapa med utgångspunkt i bygget.

– Vi har bland annat undersökt husets ritningar, byggt egna modeller av huset i en mängd olika material och ritat hypoteser kring hur vi tror att förskolan skulle se ut och vad som skulle finnas där. En stor förhoppning hos barnen var att det skulle finnas en linbana inomhus och hjärtformade buskar på gården, säger Emma Andersson, förskollärare.

Den förra förskolebyggnaden har funnits på platsen sedan 1930-talet med en tillbyggnad från 1970-talet och var egentligen byggd som ett bostadshus från början. Med tiden har behovet att renovera och modernisera lokalerna ökat. 

Det resulterade i ett beslut om att riva den befintliga byggnaden och bygga en helt ny, anpassad för förskoleverksamhet. I oktober 2021 revs därför den gamla byggnaden och den nya förskolan stod klar för inflyttning i augusti i år, 2023.

Läs också