Nytt läge för Adelsö hembygdsgård

Nytt läge för Adelsö hembygdsgård

I senaste numret av MN skriver vi om turerna kring försäljning av Adelsö hembygdsgård. Situationen har nu tagit en ny vändning sedan artikeln skrevs.

Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) har tidigare muntligen meddelat Ekerö pastorat att kommunen inte kommer att nyttja hembudsrätten, vilket skulle innebära att hembygdsgården kan komma att säljas till en privat aktör. Men på kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 2 juni, föreslogs att kommunen nu ska nyttja hembudsrätten gällande hembygdsgården och ge Ekerö Bostäder i uppdrag att genomföra förvärv av Adelsö hembygdsgård från Ekerö pastorat. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen.

EWA LINNROS

Läs också