Nytt larm testat på FRA

FRA på Lovön har testat nya larmsirener. Men vad de ska larma emot vill FRA inte berätta. De vill heller inte kommentera eventuella hotbilder mot myndigheten. 

I mitten av oktober testade FRA nya larmsirener på Lovön. Varför testas de just nu? 

– Om vi sätter upp sirener måste vi också prova så att de hörs som de ska. Därför skickade vi ett brev till boende i området om att larmet kunde låta under testningen, men att det inte var något att bry sig om, säger John Ahlmark, kommunikatör vid FRA.

Varför har ni satt upp nya larmsignaler just nu? 

– Vi berättar inget om våra säkerhetssystem. 

Vad ska de larma emot? 

– Om larmsirenerna kommer att ha en relevans för personer utanför myndigheten så informerar vi om det då. Vi berättar gärna om vår verksamhet och vad vi kan vara till nytta med, men vi berättar inget om våra interna säkerhetsrutiner.

Finns det en ökad hotbild mot FRA?

– Jag kan inte gå in på om det finns en hotbild mot FRA – precis som inga myndigheter kommenterar eventuella hotbilder. Det är inget man berättar för omgivningen. 

Är det tryggt på Lovön på grund av FRA:s verksamhet eller är det otryggt på grund av en eventuell hotbild? 

– Båda aspekterna kan vara relevanta. Men jag kan inte svara på hur de ska värderas emot varandra. 

Bör den som rör sig i områden kring FRA vara extra uppmärksam på något? 

– Man ska tänka på att inte ta upp sin mobiltelefon och fota ett skyddsobjekt. Om man ser någon som fotar FRA så kan man säga till en vakt om man vill. Men vi är jätteglada att folk rör sig kring vår verksamhet och vi hoppas att folk drar nytta av den fantastiska miljön.

ANGELICA BERG

Läs också