Nytt liv för gamla träd

Nytt liv för gamla träd

Under ett par dagar runt den 7 och 8 oktober flyttades 15 välvuxna lindar från Wallenbergs allé på Ekerö till aktivitetsytan i Ekebyhovsdalen. En flytt som hjälper till med att få platsen att grönska snart igen.

– Kommunen hade behov av större träd och vi såg en möjlighet att ta tillvara de här träden som skulle tas ned i samband med att vägen ska breddas på platsen. Tidigare har vi också flyttat sju pilar från infartsparkeringen i Skå. Både pilar och lindar är lämpliga träd att flytta, till skillnad från till exempel gamla ekar, förklarar Kersti Burm, kommunens utemiljöförvaltare.

Hon gissar att de största träden vägde mellan ett och ett halv och två ton och de flyttades av en speciell trädflyttbil mellan platserna.

Pilarna är ungefär 15 år gamla och lindarna uppskattar Kersti Burm till mellan tjugo och fyrtio år gamla. Att kunna återanvända dem gör att den delen av Ekebyhovsdalen där aktivitetsytan ligger, åter kan bli en grön plats lite fortare än om man planterat unga träd.

– Det finns redan äng runt omkring som växer upp igen på våren, vilket gör att det kommer bli väldigt vackert till midsommar. Nu ska vi se till att träden får tillräckligt med vatten och näring för att de ska trivas på den nya platsen, säger Kersti Burm.

Vid Wallenbergs allé ska Trafikverket enligt skyldiget också plantera ersättningsträd för dem som nu flyttats därifrån.

LO BÄCKLINDER

Läs också