Nytt tunnelrör

Nytt tunnelrör

Under drygt ett år har förberedelsearbetet för det nya tunnelröret vid Lindö tunnel pågått. Nu har själva sprängningsarbetet av tunneln påbörjats.

För att ge plats för ett fjärde körfält byggs ett nytt tunnelrör genom berget vid Lindö. Arbetet med att komma fram till själva platsen där tunnelröret ska börja, har pågått en tid med sprängningsarbeten och bortforsling av massor. Nu är det dock själva tunneldrivningen som pågår. Även fortsättningsvis kommer sprängningar att ske under måndagar till torsdagar klockan 10 och 14 och på fredagar klockan 10.

Arbetet med att spränga ut det nya tunnelröret beräknas ta cirka sex månader. Den som befinner sig i närheten kan känna av luftstötar och höra ljud, men dessa kommer att avta ju längre in i berget man kommer menar Trafikverket.

Det nya tunnelröret kommer att bli 148 meter långt, 11 meter brett och rymma två körfält i riktning mot Ekerö.

Vid cirkulationsplatsen mot Färingsö pågår dels arbete med förberedelser inför den nya gång- och cykelpassage som ska byggas under Färentunavägen. Trafikverket arbetar också med att fylla upp massor för att komma upp i samma höjdnivå som den nuvarande cirkulationsplatsen. Där pågår också förstärkningsarbeten av marken.

Läs också