Ogräset knäckte entreprenör

I förra veckan togs ogräset äntligen bort  på flera platser i kommunen. Företaget som inte hann med sitt uppdrag i somras får nu göra klart. Därefter tar ett nytt företag över. 

– Avtalet med vår nuvarande har inte förlängts, säger kommunens presschef.

Blotta anblicken av allt ogräs som här och var i somras växte frodigt, inte minst på kommunal mark, har fått Mälaröbor att reagera. Inte minst har det märkts mellan Träkvistavallen och Silverdalsvägen där det har vuxit till synes okontrollerat och varit en sorglig syn för vän av välansade gräsytor.

Så har det sett ut på flera platser åtminstone på Ekerö. Men nu blir det bättring. lovar Anna-Klara Lindholm, kommunens presschef.

– Sol och värme under sommaren har gjort att växterna frodas och växer i snabb takt, vilket har gjort att vår entreprenör har haft svårt att hinna med, säger Anna-Klara Lindholm, och fortsätter:

– Till stor del handlar det om att vi inte har ett heltäckande avtal med vår entreprenör. Det har resulterat i att de inte hunnit med i den takt som önskas, då flera av insatserna är utanför avtalet.

Anna-Klara Lindholm berättar att kommunen nu har ett nytt avtal med en ny entreprenör som börjar gälla från november i år. 

– Det nya avtalet innebär mer skötselytor och högre skötselfrekvens. Det blir på så vis mer kontinuitet och vi kommer underhålla mer ytor än vad som nu är fallet.

Och det som inte hanns med i somras tas igen nu.

Enligt Anna-Klara Lindholm har kommunen redan börjat med en extra satsning på de områden som är kommunens mark. Det innebär att allt slåtter klipps, sly och ogräs längst med gång- och cykelbanor att beskärs.

Men hur vet ni att den nye entreprenören klarar kraven i avtalet när det tycks ha gått mindre bra för den förra?

– Det nya avtalet är uppbyggt så att entreprenören får betalt först när arbetet är utfört, på så sätt kan kommunen kontrollera på ett helt annat sätt än som det nuvarande avtalet är uppbyggt. Det nuvarande avtalet har därför inte förlängts det sista året för att kommunen önskar ett annat upplägg på driftentreprenaden och även för att få med betydligt fler skötselytor än vad som finns med i det nuvarande avtalet.

Har folk hört av sig till kommunen om att det är mycket ogräs på kommunens mark?

– Kommunen har tagit emot en del synpunkter på ogräs och oklippta ytor, men inte mer än tidigare år, avslutar Anna-Klara Lindholm.

tony gyllenram

Läs också