Oklart när dom faller

Oklart när dom faller

Det kan dröja minst fem månader innan en dom kommer gällande försäljningen av tomten där nuvarande Ekebyhovskolan ligger inklusive befintliga byggnader. Beslutet om försäljningen klubbades igenom under kommunfullmäktiges möte 3 november, men överklagades till Förvaltningsrätten som inhiberat beslutet.

Läs också