Om busstrakasserier i Stenhamra

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens kommunikationschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Det kastas ägg på bussarna i Stenhamra och ungdomar kastar sig framför bussarna, vilket då hotar att busstrafiken ställs in. Vad kan kommunen göra mer än att vädja till föräldrar att hålla efter sina barn? Kan polisen rycka in på något sätt?

– Kommunen har tillsammans med samordningschefen och lokalpolisen, gått ut med ett brev till samtliga föräldrar i området om detta vansinnestilltag. Vi har också haft kontakt med Arriva och de har sagt att utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, vågar de inte köra med bussar där på kvällstid om det inte sker en drastisk förändring i området. Jag vill också ge en eloge till alla föräldrar i Stenhamra som nattvandrar. Att ha vuxna i området lugnar också ner. De har varit väldigt duktiga och tar stort ansvar. Sedan är det självklart också en polisiär fråga. Det är brottsligt att framkalla fara för annan och det finns flera brottsrubriceringar kan jag tänka mig. Som ungdom borde man tänka sig för ordentligt, åker man fast får det konsekvenser. Därutöver har vi ungdomsnätverket där polis, socialkontoret, säkerhetsenheten med flera samverkar. Våra fältassistenter jobbar också i det här området. Vi jobbar på alla fronter och alla vuxna som har möjlighet att vara ute och röra sig i området, välkomnas. Det här måste få ett slut.

Massor av bilar parkerar fel vid Drottningholms slott. Kommunen gör inget. Däremot har de tvingat vägföreningen att ta bort sitt parkeringsförbud men bevakar sedan inte och låter folk bryta mot kommunens föreskrifter. Det fungerade förut när vägföreningen/SFV övervakade men så valde kommunen att själva ta över men låter sedan bli att sköta övervakningen.

– Jag kan förstå att det inte är roligt med bilar som felparkerar. Vi har en väldigt bra diskussion med Statens fastighetsverk och vägföreningen. Anledningen att man har tagit bort övervakningen är att det här är så kallad platsmark. Man skiljer på det och på så kallad kvartersmark, som är sådant som tillhör en egen fastighet. Där kan man besluta som vägförening om man vill införa en övervakning eller olika typ av skyltning. Men när det gäller platsmark är det kommunen som tar beslut. Så i samband med Statens fastighetsverk och vägföreningen, hjälper vi nu vägföreningen med att de ska ansöka om lov för en så kallad lokal trafikföreskrift. Ansökan måste vi behandla inom kommunen för att den här övervakningen sker enligt lagens regler. Sedan kan det vara lite rörigt fram till dess att kommunen tagit beslut om det, men man räknar med att göra det under hösten.

Jag har en fråga angående avverkningen av skogen som ska ske från Träkvista skola till gränsen mot skidbacken. Varför ska ni ödelägga området som är vårt område för rekreation? Man har sagt att det ska gallras., men när man ser omfattningen av de spår för skogsmakin för avverkning som har markerats med snitslar i olika färger, blir det uppenbart att rör sig om en massiv avverkning.

– Kommunen har genomfört gallringar både tidigare och även nu. Det är i samarbete med Skogssällskapet. De hjälper kommunen med en långsiktig planering med förslag på åtgärder för att få skogen att må bra i många år framöver.  Sedan är det klart att det blir märkbart när man genomför gallring, men det är verkligen ingen avverkning som pågår.

Hör hela intervjun här:

EWA LINNROS

Läs också