Om restriktioner för förskolebarn

Här kommer några av de senaste frågorna från er läsare besvarade av kommunens press- och näringslivschef Johan Elfver.

Alla Ekerö kommuns förskolor har hårdare restriktioner än Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Om syskon är sjuka ska alla stanna hemma oavsett konstaterad covid, Folkhälsomyndigheten säger ju att de ska vara hemma bara vid konstaterad covid. Varför följer man inte dessa rekommendationer?

  – Att hålla friska syskon hemma vid andra syskons sjukdom eller förkylning är över vad som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten och bara en önskan och vädjan, men självklart inget tvingande. Enligt Folkhälsomyndigheten ska alla vara hemma vid konstaterad covid-19 i familjen. Vi har tagit ett gemensamt beslut i kommunen om att det även gäller vid väntan på provsvar. Vad gäller yngre barn, som man inte provtar för covid-smitta, så blir det ju svårare att ha samma princip eftersom man inte vet om det är covid-19 eller inte, svarar Johan Elfver och tillägger:

– Vi vet att man på förskolorna har vädjat om till vårdnadshavare att iaktta försiktighetsprincipen och att man har önskat att man håller syskon hemma vid smitta i familjen i syfte att minska smittspridningen. En annan anledning till det är att om pedagogerna blir minsta förkylda så måste de vara hemma i minst tre dagar och även vänta på ett negativt test, vilket gör att de oftast är borta en hel vecka, vilket gör det svårare att få till en bra bemanning och kunna hålla igång verksamheten.

Vad händer i Smistaskogen på Munsö? Har ryktesvägen hört att 200 000 ton fyllnadsmassor från väg och husbyggen runt om Stockholmsområdet ska och håller på att köras ut i skogen, vilket medför stor påverkan på miljö och landskap för oss på Munsö och Adelsö. Det är extremt många tunga transporter som dessutom inte håller hastigheten, särskilt på 50- och 60- sträckor vid bostadsområden.

– Det är ett ärende om användning av avfall för anläggningsändamål på Munsö-Bona. Beslutet är fattat av miljönämnden i mars förra året och avser utfyllnad i ett skogsområde för att öka möjligheten till att använda området som betesmark. Det omfattar max 81 000 kubikmeter och ska vara klart senast 30 december 2022. Det finns en kontrollplan för verksamheten. Sökanden har inför miljönämndens beslut haft ett samråd med länsstyrelsen gällande naturmiljö och kulturmiljö. I nuläget beräknas arbetena vara avslutade till sommaren då man har uppnått mängden kubik inom ramen för tillståndet.

Undrar över barackerna i Stenhamra som kommunen har hyrt på kontrakt i två år. Tanken var att pensionärer som bor på Ekgården skulle bo där medan de byggde nytt äldreboende. Nu är planerna ändrade så de kommer inte dit. Vad ska hända med barackerna? De står tomma nu och kostar oss skattebetalare en massa pengar.

– Det stämmer att de i nuläget står tomma och kommunens fastighetsenhet jobbar med olika överväganden kring att hyra ut dem till annan verksamhet alternativt att häva hyresavtalet för paviljongerna.

Hör hela intervjun här:

arkiv.malaroarnasnyheter.se/Radio_files/Johan4.mp3

EWA LINNROS

Läs också