Onlinebesök på vårdcentralen

Onlinebesök på vårdcentralen

Patienter som tillhör Ekerö vårdcentral kan nu besöka sin vårdgivare utan att ens lämna hemmet. Den som inte har akuta ärende kan istället göra onlinebesök via dator, mobil eller surfplatta.

Sjuksköterskan Daniel Lützén är ansvarig för tjänsten på Ekerö vårdcentral. Han berättar att patienterna får tillgång till ett antal formulär som är anpassade till olika åkommor genom att logga in med sitt bank-id. Efter att det fyllts i granskas det av en sjuksköterska som bedömer hur man ska gå vidare med till exempel ett fysiskt besök, receptskrivning eller ett videosamtal med husläkaren.

Återkopplingen kommer inom en timme under de ordinarie öppettiderna mellan klockan halv nio och halv tre på vardagar.

– Sjuksköterskan kan ta hjälp av patientens husläkare för att på bästa sätt hjälpa patienten och vi kan snabbt identifiera de ärenden som är akuta. Den möjligheten har vi inte i telefonen där alla inkommande ärenden hanteras kronologiskt, säger Daniel Lützén.

Vilken typ av åkommor eller besök är lämpliga att hantera på det här sättet?

– Alla ärenden, som inte är uppenbart ur-akuta, lämpar sig att påbörjas online. Vissa ärenden, som behöver fysisk undersökning, behöver dock bokas in på ett fysiskt besök. Ofta tar dessa då inte lika lång tid då en stor del av ärendet redan är handlagt digitalt. Ett exempel kan vara en patient med högt blodtryck som behöver nya mediciner. Man kan handlägga måendet och liknande digitalt, men blodprover och blodtryck behöver patienten komma till oss för och då räcker det med ett kortare besök.

LO BÄCKLINDER

Läs också