Opålitlig busstrafik på Adelsö

Bussar som är sena eller inte ens dyker upp har blivit ett vanligt förekommande problem för adelsöborna.

– Jag vill verkligen åka kommunalt men det går inte när man har ett ansvar att komma i tid till jobbet, säger Jennifer Brolin, som bor på Adelsö och extrajobbar på Färingsö.

Flera av Mälaröarnas nyheters läsare, boende på Adelsö, vittnar om stora bussproblem med buss 311 och 312 som trafikerar sträckan Brommaplan – Adelsö och tillbaka. Bussarna kommer ofta sent och dyker ibland inte ens upp.

Jennifer Brolin, som jobbar extra på Ica i Skå och pluggar kommunikation på Södertörns högskola, är en av många som tröttnat på problemet.

– Det blev väldigt tydligt för mig när min bil var på reparation en vecka i somras. Flera gånger den veckan kom bussen väldigt sent, vilket gjorde att jag till slut fick gardera mig med en lånebil för att verkligen vara säker på att kunna komma till jobbet i tid, säger hon.

Enligt Jennifer och andra adelsöbor som Mälaröarnas nyheter pratat med är största problemet att bussen och färjan ska tajma varandra, men när bussen inte dyker upp i tid åker färjan, vilket gör att resenärer blir strandsatta. Eftersom många också ska vidare med andra Mälaröbussar gör en försenad buss att resenären missar sina anslutningsbussar.

– Missar man en buss kommer inte nästa om fem minuter som de gör i stan, utan ibland flera timmar senare, säger Jennifer som menar att förseningarna därför påverkar Adelsöresenärerna extra mycket.

Att problemen fått fortgå tror Jennifer beror på att det är så få personer som drabbas men också att de drabbade inte gör väsen av sig utan har funnit sig i att det är så. Hon menar att bussproblemen är allmänt kända bland adelsöborna och att de flesta har slutat förlita sig på kommunala färdmedel.

– En familj är på ön har till och med köpt en övernattningslägenhet i Bromma för att deras barn ska kunna komma till och från skolan, säger hon och förklarar att det är frustrerande att diskrimineras bara för att man bor utan landförbindelse.

– Det känns också märkligt i en tid där vi uppmanas att åka kommunalt, att det inte ska gå att göra det.

Ludvig Engellau, projektledare för kommunikation och marknadsföring på Arriva, beklagar förseningarna och menar att Arrivas grundinställning är att bussarna alltid ska vara i tid, men att roten till det onda i det här fallet är vägbygget på Ekerövägen.  

– Det gör det trångt och svårframkomligt och inget vi kan påverka tyvärr. Ansvaret för det ligger hos Trafikverket.  

Han poängterar även att Adelsöbussarna inte är mer drabbade än andra busslinjer men att förseningarna får större konsekvenser, vilket är beklagligt, menar han.

Medveten om att det kommer dröja ytterligare ett tag innan vägbygget är klart lovar han ändå att när den dagen kommer, finns alla förutsättningar för att busstrafiken till och från Adelsö ska fungera bra.

HELEN BJURBERG

Läs också