Öpartiet säger nej till etisk policy

Ekerö kommun har tagit fram en etisk policy för att få ett lugnare politiskt tonläge. Alla partier ställer sig bakom – utom Öpartiet.

– Vi anser att den framtagna etikpolicyn begränsar yttrandefriheten för samtliga partier i Ekerö kommun, säger Öpartiets Desirée Björk. 

Årets kommunalval är inte långt borta och partierna börjar så smått rusta sig inför en match som kan bli den mest svårtippade på länge. Och de kommunala partierna brukar inte spara på krutet för att locka till sig osäkra väljare.

Då blossar en debatt upp som handlar om att Ekerö kommun tagit fram en policy, en plan, för hur kommunens förtroendevalda ska agera inför varandra. Den etiska policyn är till för att hålla ner en allt hårdare samhällsdebatt och debatten inom det politiska arbetet i kommunen. Görs inget finns risken för att det blir ett hot mot demokratin, resonerar kommunen.

På flera punkter betonar den etiska policyn hur förtroendevalda ska agera; inte rikta personangrepp utan framhålla det budskap som ett parti står för i olika frågor. 

– Vi behöver vara överens om vissa spelregler som baseras på etiska principer eftersom vi vill ha en öppen och tolerant dialog om det politiska arbetet i kommunen. Den etiska policyn hjälper oss att visa ömsesidig respekt mot varandra och mot invånarna i kommunen och deras skattepengar, säger Johan Elfver (M), kommunstyrelsens ordförande.

Policyn som slår vakt om etiken välkomnas av majoriteten av partierna i fullmäktige. De framhåller i eniga ordalag hur viktig den är och ser den som en självklarhet för förtroendevalda att följa.

Därför kan de inte förstå hur Öpartiet resonerar. Det är det enda partiet som ännu inte har skrivit under policyn.

I en insändare i detta nummer ifrågasätter och kritiserar Ekeröalliansens partier Öpartiets beslut att inte skriva på: 

”Det är minst sagt häpnadsväckande att vårt lokala parti Öpartiet inte ställer sig bakom denna etiska policy när 90 procent av fullmäktige gör det… Det är i det närmaste unikt i hela kommunsverige att ett parti reserverar sig mot en etisk policy.” 

Varför har ni inte skrivit på?

– Öpartiet anser att den framtagna etikpolicyn be-

gränsar yttrandefriheten för samtliga partier i Ekerö kommun, svarar Desirée Björk och fortsätter:

– En etisk policy behövs alltid, men i ett sunt demokratiskt och öppet politiskt klimat ska framtagandet av en särskild etisk policy inte vara nödvändig. Att acceptera varandras åsikter är självklart. Att acceptera munkavle är det inte. Öpartiet har alltid värnat demokratiska värden och jobbat för transparens i samtalet med varandra, med väljare och med kommuninvånare.   

Ni har väl som enda fullmäktigeparti inte skrivit på? 

– Vi har under resans gång varit tveksamma till denna policy. Efter att vi fick se slutresultatet, för beslut för oss förtroendevalda i Ekerö kommun, valde vi att reservera oss mot lagda förslag. 

Desirée Björk pekar på de konkreta orsakerna till att partiet inte har skrivit under: 

– Vi anser att den är för detaljerad och begränsande för samtliga partier. När vi ser hur andra kommuner har formulerat sin etiska policy, så framstår inte dessa så detaljerade och begränsande i sin utformning. 

– Vi anser även att yttrandefriheten minimeras för samtliga politiker i kommunen, säger Desirée Björk.

TONY GYLLENRAM

Läs också