Oppositionen  saknar handlingar

Oppositionen saknar handlingar

På höstens första kommunfullmäktige minoritetsåterremiterades försäljning av fastighet.

Ärendet ”fastighetsöverlåtelse till Nystad Ekerö skolfastigheter AB för att möjliggöra etablering av två friskolor” minoritetsåterremitterades efter en rad debatter. Nystads avser att skapa förutsättningar för en eventuell etablering av Internationella engelska skolan (IES) samt att omlokalisera Birkaskolan.

Priset är satt till 27 857 500 kronor för tomten där nuvarande Ekebyhovskolan ligger, inklusive befintliga byggnader.

– Kommunens försäljningar förskräcker och gör oss oroliga. Vi har till exempel affären där kommunen sålde mark i Tappsund för 23 miljoner kronor. En vecka senare sålde den som köpte den marken, samma mark för 90 miljoner kronor. Ska det här upprepas? Det Ekeröalliansen gör här är att slumpa ut gemensamma tillgångar för billigt och det är en skandal att vi dömer ut den här skolan som rivningsobjekt, sa Fredrik Ohls (L).

Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande replikerade:

– Den här marken kan inte jämföras med en annan. Vi säljer en skoltomt. Vi använder också två oberoende värderingsfirmor som tar fram ett pris som vi kommer överens med köparen om.

Vad vi är ute efter är att se till att Birkaskolan kan driva sin verksamhet vidare. Att vi dessutom får in ytterligare en friskola är fantastiskt bra. Det är klart att vi måste öka valfriheten.

Det blev votering och L, MP, Ö och S röstade och fick igenom en minoritetsåterremiss. Några av motiveringarna till detta var att det saknas ”essentiella handlingar” som ska finnas som underlag inför beslut. Bland annat barnkonsekvensanalys som tar upp effekterna för barnen om denna försäljning genomförs och de byggnationer som planeras uppförs. Delvis de direkta effekterna genom att barnen i nuvarande Ekebyhovskolan inklusive särskolan ska ha ett bygge precis intill sig i flera år. Vidare att det saknas en fastighetsundersökning som visar att nuvarande byggnader i Ekebyhovskolan är så dåliga att de ska klassas som rivningsobjekt. Oppositionen anser även att kommunen ska utreda möjligheten till tomträttsavgäld som ett alternativ till att sälja ut centralt placerad mark.

EWA LINNROS

Läs också