Oro för de psykiskt sköra  när verksamhet hålls stängd

Oro för de psykiskt sköra när verksamhet hålls stängd

Träffpunkten Sol-rosen, kommunens öppna verksamhet för den som mår psykiskt dåligt, har på grund av pandemin varit stängd under större delen av året som gått. Nu är oron stor bland Solrosens besökare för vad den långvariga nedstängningen kan ge för konsekvenser.

I ett försök att få gehör för sin önskan att kommunen ska öppna Solrosen igen har några av verksamhetens besökare lämnat in en orosanmälan till socialnämnden.

– Vi är bekymrade över den ökade isoleringen som nedstängningen innebär. Vi har sett att det gett ökat psykiskt lidande, fler har fallit tillbaka i självskadebeteende och behöver mer psykiatrisk akutsjukvård, säger Per-Olof Silén, som är talesperson för gruppen som gjort anmälan och själv en flitig besökare på Solrosen. Han förklarar att Solrosen fyller en viktig funktion för många.

– Sedan den stängt försöker vi hålla kontakten via Facebook och telefon, och ända in i oktober sågs vi vid kanalen och fikade, men sedan det blivit kallare har det blivit svårare.

Socialnämndens ordförande Kjell Öhrström säger sig ha full förståelse för oron, men förklarar att socialnämnden och socialförvaltningen följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter för att förebygga smitta.

– Då risken för smittspridning i samhället fortfarande är relativt hög och genom det faktum att vi nu kan stå inför en tredje våg ser vi i dagsläget inte att det är möjligt att öppna verksamheten.

Men Per-Olof Silén ifrågasätter förklaringen eftersom han menar att verksamheten skulle gå att bedriva coronasäkert.

– Det finns många olika rum och ett stort kök där det går att sprida ut sig så att åtminstone sex personer kan sitta med säkert avstånd, säger han och ställer sig frågande till varför Solrosens lokaler då används till personalen inom boendestöd istället.

– När man byter en grupp människor mot en annan känns det inte som att det handlar om att förhindra smitta.

Att lokalerna används till annat under tiden verksamhet är stängd är inget Kjell Öhrström känner till. Han hänvisar till Lena Burman Johansson, socialchef på socialtjänsten, som förklarar att även det är ett beslut man tagit i syfte att minska smittspridning.

– I vanliga fall samlokaliseras kommunala boendestödet och den kommunala hemtjänsten. Genom att kunna nyttja fler lokaler kan vi sprida ut personalstyrkan så att inte många samlas på samma plats, säger hon.

Enligt Kjell Öhrström kommer Solrosens verksamhet successivt att kunna återupptas i takt med att allt fler blir vaccinerade och smittorisken går ner.

– Vi hoppas verkligen att det kan ske längre fram i vår, om inte annat initialt i form av utomhusaktiviteter och med begränsade öppettider, säger han.

HELEN BJURBERG

Läs också