Oro för trafikkaos redan 1969

Oro för trafikkaos redan 1969

”Viktiga vägobjekt saknas i nya femårsprogrammet” – så lyder en rubrik i MN 1969. Det handlar bland annat om Huvudstadsledens förlängning och Essingeledens Brommagren. De saknade vägobjekten upprör och berör bland annat Mälaröarna. 

Som så ofta när vi tittar i MN:s arkiv, finner vi artiklar som berör samma problematik som det vi skriver om i nutid. Vägar och trafik är ett sådant ämne och 1969 skriver MN om flera vägprojekt som kommer att dröja.

”Gatubyggarna inom Stockholms stad och grannkommunerna är i det närmaste förtvivlade. Hur skall man kunna klara den kraftigt ökande trafikströmmen till och från Järvastaden, Järfälla och Mälaröarna de närmaste åren?”

I artikeln 1969 kan man läsa att Kungshatt- och Kärsölederna inte finns med i en framlagd plan för vägbyggen de närmaste fem åren, två leder som är mycket omdiskuterade.

Till artikeln presenteras en karta som visar ett förslag på vägdragningar (bild t.h.).

”Det med Kungshattleden långa stycken parallella östra storstråket är Kärsöleden som bland annat berör stadsdelarna Rinkeby och Bromsten. Söder därom har leden ritats i en mjuk båge utmed flygfältets gräns. Därifrån skär leden rakt igenom bebyggelsen i Åkeshov och södra Bromma för att sedan över ett komplicerat system av broar föras vidare söderut över Kärsön och andra Mälaröar till Västerort.”

Riktigt så blev det inte och först nu byggs bland annat tunnelförbindelse via Kungshatt.

EWA LINNROS

Läs också