Oro för vad som händer med Kurön

Frälsningsarméns missbruksvård på Kurön går snart i graven efter 110 år och inom kort läggs hela ön med alla dess byggnader ut till försäljning. Detta oroar bland annat Gunilla Lindberg (L), som befarar att ett stort natur- och kulturarv blir förstört om ön exploateras.

På den lilla ön Kurön utanför Adelsö ligger ett av landets största HVB-hem (Hem för vård och boende) där missbrukare från hela landet har fått behandling på uppdrag av kommuner och landsting. Till sommaren stängs verksamheten ned av ekonomiska skäl och hela ön med dess byggnader läggs ut till försäljning. Bland annat finns där en byggnad från 1700-talet som kan ha varit en av Mälarens alla krogar på den tiden.

– Jag är orolig över vad som händer med alla värden som finns på ön om den säljs. Jag tycker att det är konstigt att man inte ens har sneglat på denna ö som ligger så nära Birka, för att undersöka om det finns fornlämningar här. Visserligen tror man att ön till stor del har legat under vatten på Vikingatiden, men de högsta punkterna har sannolikt varit flera mindre öar, säger Gunilla Lindberg, ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Hon berättar att det har hittats föremål på ön, bland annat en “guldten” (rundstav i guld, reds. anm.) som kan tyda på en skattgömma från något förbiseglande skepp. Men ingenting visar att ön varit bebodd under vikingatid eller ännu tidigare. Inga gravar eller boplatslämningar har påträffats. Ett bronsåldersröse ligger på 43 meters höjd, det är allt. Gunilla menar dock att man borde göra en arkeologisk undersökning innan ön säljs för att kartlägga vad som kan finnas i marken.

Gunilla Lindberg driver även frågan om att göra Kurön till ett naturreservat som skulle kunna hänga ihop med den näraliggande Ridön som just nu håller på att ombildas. Hon har lagt in en skrivelse om detta till länsstyrelsen, men vet ännu inte hur förslaget tas emot.

– Med tanke på närheten till världsarvet Birka Hovgården så borde man verkligen se till att bevara de unika värdena. Jag har besökt ön tillsammans med representanter från Naturskyddsföreningen på Mälaröarna och de var fascinerade av hur orörd naturen är samt av den unika blandskog som finns här.

Till sist avslöjar Gunilla Lindberg lite om varför hon engagerar sig i frågan om Kuröns bevarande.

– Det har visat sig när jag släktforskat att min förfader Carl Petter föddes på Kurön 1790. Hans dotter var också född här 1818. Hon blev nästan etthundra år. I rakt nedstigande led blir det släktskap sex generationer bakåt. Det kanske gör att det är något särskilt som drar mig dit, skrattar hon.

För Elisabeth Beckman, förvaltningschef på Frälsningsarmén, är allt detta nya uppgifter som hon inte kan kommentera.

– Förvaltningen av Kurön har skötts inom den lokala verksamheten, men i samband med att vi påbörjar försäljningen så kommer vi ta fram alla uppgifter som vi behöver för att dokumentera det vi vet om fastigheten, säger hon och berättar att förhandlingar pågår kring att lägga ut uppdraget om att sälja ön.

LO BÄCKLINDER

Läs också