På gång i kollektivtrafiken

På gång i kollektivtrafiken

Från första juni är det fritt fram att köra i bussfilen på morgnarna, flera förslag på förändringar för kollektivtrafiken på Mälaröarna presenteras och vi har också hört med Arriva hur man hanterar coronasituationen.

Trafikverket meddelar att från den 1 juni upphör kollektivtrafikkörfältet att reserveras för kollektivtrafik vardagar mellan kl 07 och 09, detta för att bibehålla en så bra framkomlighet som möjligt under tiden som Ekerövägen byggs om.

För bussresenärerna har flera åtgärder vidtagits för att förhindra smittspridning. Bussarnas framdörrar är stängda och både förarplats och raden bakom förare är avspärrad. Busschaufförerna har också våtservetter för att kunna städa förarplats vid förarbyte och på bussdepån finns handsprit.

– Vi har tyvärr haft trängsel på några linjer, bland annat 312 till Adelsö  på eftermiddagarna. I övrigt har det varit några avgångar här och där, främst på eftermiddagarna där det har blivit trångt,  säger Christer Ekelund och fortsätter:

– På grund av tidigare hög och instabil sjukfrånvaro har vi inte kunnat köra fullt ut, men från och med 11 maj gick vi tillbaka till ordinarie trafik. Det är fortsatt väldigt lite resenärer jämfört med innan covid-19, men vi är mycket glada att kunna återgå till ordinarie trafik.

Trafikförvaltningen har påbörjat arbetet med trafikförändringar inför december 2020. Arbetet innefattar både utökning och reducering av trafiken och även omfördelningar. Trafikförvaltningen tar tacksamt emot synpunkter och har därför skickat en lista över förslag på förändringar till kommunstyrelsen. Vi presenterar några av förändringsförslagen här.

En översyn av vintertrafiken på pendelbåtslinjen  89 under isfria perioder görs nu, i syfte att förkorta restiden där så är möjligt. Trafikförvaltningen undersöker också möjligheten att anlöpa Gamla stan med linje 89 för att ge resenärer närmare koppling till tunnelbanenätet i Stockholm.

Försöket med buss på färjan mellan Jungfrusund och Slagsta pågår fram till sommaren, därefter utvärderas om förbindelsen kan permanentas.

Det finns också flera förslag på förändringar i busstrafiken på öarna. Linje 342 Jungfrusund-Älvnäs föreslås läggas ned i sin helhet. Trafiken tas över helt av linje 302, 303 och 305 som kommer ersätta 342 med samma turtäthet som idag till alla destinationer alla veckodagar.

302 tar då  över linje 342:s sträckning Knalleborg-Ekebyhov-Ekerö C. 303 tar över sträckningen mellan Jungfrusund-Ekerö C och 305,  sträckningen mellan Älvnäs-Oxberget-Ekerö C.

Linje 177 Mörby station -Skärvik övervägs få en ny avgång i eftermiddagsrusningen. Trafikförvaltningen överväger också att förlänga första avgången på morgonen från Träkvista till Skärvik.

Linje 316 Svanhagen-Svartsjö och linje 336 Brommaplan-Stenhamra föreslås slås ihop till en linje där linjenummer 316 behålls och förlängs till Brommaplan. 336 försvinner som linjenummer medan utbudet behålls och flyttas över till 316.

338 Brommaplan-Ilända föreslås byta linjenummer till 318 och också utökas till entimmestrafik hela dagen på sträckan Svanhagen-Ilända och omvänt.

EWA LINNROS

Läs också