”Påfallande blygsam föreningsaktivitet”

Förenings-livet på Mälaröarna är utbrett, men för 50 år sedan var  föreningsaktiviteten ”påfallande blygsam i Ekerö kommun  i jämförelse med riksgenomsnittet”, skriver MN i september 1968.

”En förutsättning för ett mera utvecklat föreningsliv är att kommunen ställer flera samlingslokaler till förfogande” och fritidsnämnden rekommenderar en kraftig upprustning av lokalbesåndet, i första hand i Träkvista och Drottningholm. Man vill också göra iordning det gamla Skomakartorpet i Skärvik för scout- och andra fritidsorganisationer. Att torpet bär det namnet beror sannolikt på att en skomakare på Träkvista bys ägor omnämns redan 1847 i skriften ”Från by till tätort. Träkvista och Skärvik på Ekerö från 1700-talet till idag” av Birgitta Rock Hansen.

Torpet har nyttjats till flera olika verksamheter, under 1940-talet kunde man köpa mjölk från bonden Lindberg här, under 1950-talet var det en bilverkstad. Huruvida scouter huserat där har MN inte kunnat finna uppgifter om. Under ett antal år på slutet av 1990-talet var torpet klubblokal för Mälaröarnas motorklubb men torpet är idag borta och här har istället ett villaområde vuxit upp.

Men åter till 1968 och olika aktiviteter som erbjuds detta år. Bland annat håller Studiefrämjandet en föräldrarkurs där ”uppfostringsfrågor och psykologi åldern 0 till 7 år” är kursinnehållet. För skolungdomar finns kurser i sällskapsdans och popdans en bit från kommunen i biografhuset i Vällingby.

”Grabbar! Hör och häpna! Alla våra kurser var fulltecknade med flickor redan veckan före kursernas början. Ta chansen, ett fåtal platser kvar för grabbar i tonårskurserna”, lyder annonstexten.

Det finns även aktiviteter för öarnas bönder, nämligen plöjningstävling på Tuna, Skå i både senior- och juniorklass. Startavgiften är 10 kronor, vinst är vandringspris och plaketter och och ”2- och 3-skäriga plogar får användas och skumristen ska vara påmonterad”.

EWA LINNROS

Läs också