Parkslide – ett växande problem

Parkslide – ett växande problem

Parkslide finns på flera platser på Mälaröarna och är en så kallad invasiv art. Invasiva arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i världen idag. De konkurrerar ut inhemska arter, försämrar ekosystemens funktion och parksliden kan även orsaka stora skador på hus.

Parkslide är en av världens 100 mest aggressiva främmande arter enligt IUCN (International Union for conservation of nature). Växten sprider sig som en löpeld och när den kommer in på villatomter, kan rotsystemet ta sig igenom sköra väggar, golv och asfalt. Den kan även leta sig in i avlopps- eller dräneringsrör och förstöra dem.

Att utrota den är mycket svårt, men det är viktigt att ta tag i detta. Ju längre man väntar desto dyrare och besvärligare blir det.

– Idag finns inga metoder som innebär att man får bort parkslide från sin mark på kort sikt. Det krävs tålamod och mångårigt arbete för att trötta ut växten, berättar Ulf Larsson, handläggare, Naturvårdsverket.

Parkslide har ett mycket kraftigt rotsystem som kan sträcka sig ned maximalt till fyra och en halv meters djup och fem till sju meter från stjälken horisontellt. Samtliga delar över jord dör bort under vintern och växten skjuter sedan nya skott från rotsystemet under våren. Skotten växer snabbt upp och bildar stammar på upp till två och en halv meter. Jordstammarna har en förmåga att överleva även när man försöker elda upp dem och behåller sin livskraft under lång tid, troligen flera år.

Kommunen bekämpar i nuläget parkslide på ett tiotal platser på Mälaröarna, men växten upptäcks mer och mer.

Vilken metod använder kommunen för att bekämpa växten?

– Det är kommunens driftentreprenör som har all kunskap om detta och jag vet att de har använt olika metoder. En kombination av bekämpningsmetoder är troligtvis det mest effektiva. För nästa år ska vi pröva täckningsmetod, berättar Kersti Burm,  utemiljöförvaltare i kommunen.

Täckningsmetoden innebär att man knäcker stammarna nära marken vid roten. Stammarna får sedan torka på en presenning eller en hårdgjord yta. Därefter täcker man ytan för beståndet med en presenning eller duk. Det viktiga är att fotosyntesen störs.

Påbörjas bekämpningen i ett tidigt stadium när beståndet är litet ökar möjligheten att få bort växten. Genom att hugga ner växten fyra gånger per år kan man begränsa spridningen. Första huggningen ska göras när de första skotten visar sig, den sista innan växten går i vila på hösten. Man ska undvika att gräva i bestånd eftersom rotdelar som inte kommer med ofta ger upphov till nya plantor och spridningen ökar då.

– Det är också lätt att man sprider parkslide när man hanterar den, det är viktigt att tänka på när man tar bort växtdelar och transporterar dem till återvinningscentral, säger Ulf Larsson.

Parkslide ska inte slängas på komposten utan läggas bland invasiva arter och gå direkt till förbränning. I kommunen finns dock inte en speciell container för detta. Lägg växtdelarna i väl förslutna säckar och meddela på återvinningscentralen att säckarna innehåller parkslide. Viktigt att tänka på är också att inte flytta runt jordmassor som kan innehålla parkslide, lägg istället tillbaka massorna där det grävdes upp. Även alla redskap som använts för att flytta jorden ska sköljas av. 

Källor: Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, Tekniska verken.

EWA LINNROS

Läs också