Pendelbåten extra viktig i coronatider

Här kommer några av de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens press- och näringslivschef Johan Elfver  i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Gästbryggan i Ekerö centrum är kommunens ansvar. Här får man inte ligga med båt en längre tid, men det finns båtar som stationerar sig här. På en av dessa dricks det alkohol och det är stökigt. Varför gör man inget?

– Det har vi gjort och gör kontinuerligt. I ordningsfrågan samverkar vi med polisen. Gällande båtar som blir kvar längre tar det i de flesta fall relativt lång tid innan man får bort dem utifrån flertalet lagrum att ta hänsyn till. Ifråga om “felparkerade”, alltså otillåtet förtöjda båtar, finns en regel avseende allmän hamn. En sådan båt får flyttas om den ligger i vägen eller varaktigt i strid mot gällande regler. Ägaren måste meddelas och ges tid att själv flytta båten. Gör han inte det får hamninnehavaren flytta den på dennes bekostnad och sälja den tre månader därefter.

Gick till Stadsbyggnadskontorets ”Öppet hus” i foajén på biblioteket, men ingen där. En vänlig bibliotekarie upplyste mig då om att det är inställt på grund av Corona. 

Det finns ingen information om detta på kommunens hemsida.  Varför uppdateras inte sidan?.

– Webbsidan är uppdaterad men jag kommer att se till att vi lyfter fram de nya rutinera igen samt att vi pratar med biblioteket så att de också läser kommunens webbsida. På grund av risken för smittspridning har bygglovenheten telefonrådgivning istället för det vanliga kvällsöppet tillsvidare.  Schema hittar du i högermarginalen på hemsidan.

Har kommunen haft en dialog med Trafikverket så pendelbåten fortsätter med båda morgonavgångarna när hösten och vintern kommer? Det är ju corona-tider och många av oss vill inte utsätta oss för trängseln på bussen och T-banan men måste ändå åka in till jobbet. Även om båtarna går fullsatta på morgonen så är det ändå mer plats för varje person, man kan dessutom gå ut på däck och vara utomhus.

– Vi har en kontinuerlig dialog med Trafikförvaltningen i region Stockholm om pendelbåtstrafiken. Jag väntar på besked om hur man ska göra vintertabellen i år. Ekerö kommun delar frågeställarens uppfattning om att  vi behöver fler avgångar under hela året.

Hur har man tänkt när man lägger ny infartsparkering ända borta vid Ekendal? Först ska man ta sig igenom den hopplösa korsningen i Ekerö centrum. Sedan gå från parkeringen och då via Ekerö centrum eftersom nedgångar till pendelbåten är stängda. Jag behöver lägga till cirka 20 till 25 minuter extra på morgonen för att få ihop detta. Två skyltar på parkeringen som ska stängas hade fel angivet datum för stängningen med en hel månad. Vad kostar den missen?

– Nuvarande pendelparkering upphör eftersom det området ska bebyggas med bostäder. Det har vi aviserat tidigare att detta är en tillfällig pendelparkering. Sedan förstår jag att förändringen medför en problematik för frågeställaren och många andra. Det alternativ vi framgent kan erbjuda är just platsen vid Ekendals förskola när ansvarig förvaltning får bygglov vilket dröjer något. Det blev tyvärr en miss med skylten och angivet datum och det beklagar vi. Kostnad för att ändra dessa skyltar ligger på cirka 500 kronor styck.

Hör hela intervjun här:

arkiv.malaroarnasnyheter.se/Radio_files/J16.mp3

EWA LINNROS

Läs också