Pengar bakom rörigt fullmäktige

Det blev ett kommunfullmäktige som sent lär glömmas när ledamöterna skulle besluta om ersättningar för förtroendevalda. Flera kritiserade hanteringen av ärendet och ordföranden kallade till sig gruppledarna för att reda ut detaljer.  

Ledamöterna hade som vanligt samlats i Mälarökyrkan för det sista kommunfullmäktige före stundande val. Det var dessutom ett extrainsatt möte eftersom detaljplanen för den nya skolan vid Bryggavägen skulle beslutas efter att ha bordlagts vid mötet i juni.

Men det ärende som verkligen fick känslorna att svalla bland ledamöterna handlade om pengar. Frågan var hur mycket betalt bland annat kommunalråd och politiska sekreterare ska ha liksom övriga förtroendevalda och politiska organisationer i Ekerö kommun. 

Flera ledamöter klagade över att ärendet hade behandlats dåligt och inte minst sent, eftersom det togs upp i kommunstyrelsen bara timmar innan fullmäktige började. Dessutom hade det kommit med i fullmäktigehandlingarna bara drygt en vecka innan mötet.

Ulrika Sandin (MP) ansåg att processen med ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer gav en del i övrigt att önska.

– Processen har varit undermålig. För övrigt borde ersättningen baseras på riksdagsledamöternas löner, sa Ulrika Sandin, som tyckte att det hela var rörigt.

– Det kan jag hålla med om, sa Solveig Brunstedt (C), kommunfullmäktiges ordförande, när Ulrika Sandin klev ner från ena talarstolen.

Oppositionsrådet Hanna Svensson (S) tog också till orda:

– Detta kaos förtydligar oordningen. Tror att jag aldrig varit med om något liknande. Det är väldigt synd att detta ärende har kommit upp så sent, bara en vecka innan fullmäktige. Och vi har ett val om tio dagar. 

Och inte blev det bättre när presidiet skulle reda ut hur ärendet skulle läggas upp och behandlas korrekt.

Johan Elfver (M), kommunstyrelsens ordförande, berättade att man haft frågan om arvoden på kommunstyrelsens bord, men att informationen om detta tydligen inte gått ut till alla ledamöter. 

När förvirringen tilltog kallade presidiet med Solveig Brunstedt fram partiernas gruppledare. Framför presidiets avlånga bord satte sig Hanna Svensson på huk, med gruppledarna omkring sig, och försökte bringa ordning i oredan. 

Under tiden fick övriga ledamöter en oväntad paus. En och annan tog sig en bensträckare och gick omkring som för att försöka förstå vad som egentligen hände. Flera ledamöter var uppenbarligen upprörda. De hade aldrig sett någon liknande röra i ett fullmäktige tidigare.

– Så här får det inte gå till. Vad håller de på med, som en ledamot utbrast spontant.

Till slut enades mötet om att klubba arvodet för bland annat ledamöter men att ersättningen för politiska sekreterare tas upp efter valet. 

Fullt lika dramatiskt blev inte ärendet med detaljplanen för den nya skolan vid Bryggavägen, även om det väckte känslor.

Det talades inget om att eventuellt riva Ekebyhovsskolan till förmån för den nya, men den föreslagna placeringen av skolan gillades inte av alla.

Gunilla Lindberg (L) ventilerade sin syn:

– Jag gillar inte platsen för nya skolan. Det är det mest korkade förslag jag har sett, sa Gunilla Lindberg och radade upp flera argument mot förslaget.

Hon fick stöd av bland annat Öpartiets Desirée Björk, som föreslog trafikljus för att göra området med mer trafik säkrare för barnen.

Men det gjorde Ove Wallin (C), förste vice ordförande i kommunstyrelsen, tummen ned för.

– Det är inte alls säkert att trafikljus löser problemen. Tvärtom har en trafikutredning visat att just trafikljus kan vara vilseledande för barn. Men det ska göras en fördjupad trafikutredning för att se hur vi kan göra trafiksituationen, inte minst på Bryggavägen, säkrare. 

Flera ledamöter föreslog en mindre skola med plats för 600 elever istället för planerade 900 elever i den nya skolan.

Men det höll Sivert Åkerljung (KD) inte med om.

– Det är smartare att bygga en större skola. Då har man lite marginal om det skulle visa sig att den nya skolan behöver plats för fler än 600 elever, sa han.

Och varför bygga skolan vid Bryggavägen när en mer central plats vore bättre, tyckte flera talare.

– Flera efterlyser en mer central plats för skolan men den platsen vi nu har är den bästa, bland annat ur närhetssynpunkt, betonade Ove Wallin.

Efter det antogs detaljplanen men förslagen om trafikljus och färre elever i nya skolan avslogs.

TONY GYLLENRAM

Läs också