Polisbrist på Mälaröarna

En polisbil, en polisbåt och fyra poliser som knappt räcker till. Idag, drygt fyrtio år senare, finns inget alls kvar av den hårt belastade polisstationen i Tappström.

– Även om vi inte längre har någon station på öarna så har vi betydligt mer resurser idag än då, menar Marie-Louise Mattsson, tillförordnad kommunpolis på Ekerö.

”För få poliser på Ekerö – Vi hinner inte med det vi ska!” Så lyder rubriken på en artikel från 1978 som tog upp problemet med att bara fyra poliser och två kontorister skulle betjäna hela Ekerö kommun med dess 15 000 invånare.

”Det är bara att konstatera att det inte går”, sa polisinspektör Tommy Klaar, chef för polisstationen i Tappström vid den tiden, i artikeln.

Han konstaterar att han och hans medarbetare fastnar i tidskrävande utredningar och inte hinner med den yttre tjänst som de enligt reglementet ska utföra, vilket innebär att de sällan hinner patrullera de mer avlägsna öarna.

Idag, över fyrtio år senare och med nästan en dubblerad befolkning finns inte en enda polis stationerad på Ekerö, men Marie-Louise Mattsson, som är tillförordnad kommunpolis för Ekerö, stationerad i Vällingby lokalpolisområde, som ansvarar för Hässelby, Vällingby, Bromma och Mälaröarna menar att det ändå är gott om poliser som har Ekerö som sitt arbetsfält.

– I vårt lokalpolisområde finns tio grupper med både ingripandepoliser och områdespoliser, som arbetar mer förebyggande. Så även om området vi ansvarar för är större än då, så har vi också betydligt många fler poliser.

Att inbrott, butikssnatteri, skadegörelse i skolor, på ungdomsgårdar och vid busshållplatser liksom lotteritillstånd, vapenlicenser och utlämningsärenden var vanligt förekommande polisärenden på Mälaröarna 1978 går att läsa i artikeln. Men också olovliga körningar, rattonykterhet, bilstölder och viltolyckor.

Marie-Louise Mattsson skrattar till när hon hör de ärenden som räknas upp i artikeln och förklarar att det är ungefär av samma typ som fortfarande är aktuella i Mälaröarna än idag.

– Möjligtvis har vi lite mer stök kopplat till motorburen ungdom än på 70-talet. Moppebilar fanns ju inte ens då. Och med en dubblering av befolkningen har vi ju förstås betydligt fler ärenden också, särskilt sommartid då ytterligare runt femtusen sommargäster flyttar hit, konstaterar hon.

En polisbil och en polisbåt hade Tappströmspolisen till sitt förfogande, går också att läsa i artikeln, liksom att elaka tungor sagt att polisbilen aldrig varit synlig bortom Träkvista. För den som vill lyssna på det örat kan de tungorna höras än idag, men Marie-Louise Mattsson tycker tvärtom att polisen har en bra närvaro i kommunen.

– Självklart skulle vi alltid kunna vara flera och särskilt för att ägna oss mer åt brottsförebyggande åtgärder. Det kan man aldrig ägna för mycket tid åt, men våra resurser är ändå bra, säger hon och konstaterar också att det faktum att den lokala polisen inte längre har någon polisbåt till sitt förfogande inte heller är något problem.

– Vi har regionala resurser både i form av sjöpolis, trafikpolis, helikopter och polisrytteri. Behöver vi dem är det bara för oss att ringa. Senast i helgen var helikoptern i Stenhamra och hanterade en man.

HELEN BJURBERG

Läs också