Pompa och ståt när Kullen såg dagens ljus

Det var i juni 1994 som Kullens äldreboende i vid Ekerö centrum invigdes. Dåvarande kommunalrådet Inger Linge (M) klippte bandet och högtidsstunden ackompanjerades av pukor och trumpeter från en lokal blåsorkester.

Med pompa och ståt invigdes fastigheten på Ekuddsvägen 56, bara ett stenkast från Ekerö centrum, där 43 äldre skulle få sitt nya boende. Boendet välkomnades av många i kommunen när det äntligen stod klart för inflyttning sommaren 1994. Det ansågs vara en förebild för framtidens äldreboenden, står skrivet i artikeln i Mälaröarnas nyheter som utkom den 20 juni samma år.

Under 2009 och 2010 byggdes äldreboendet ut med drygt 2 000 kvadratmeter och 24 nya lägenheter och 15 platser för demensdagvård tillkom.

Idag drivs Kullen av Attendo Sverige AB på uppdrag av Ekerö kommun. Boendet har 82 lägenheter och gemensamma lokaler för måltider, umgänge och rekreation. 

Åsa Hillersten, som är undersköterska i botten, men idag jobbar som biträdande verksamhetschef påbörjade sin första anställning på Kullen några månader efter invigningen 1994 och har, med undantag för ett kort uppehåll i början av 2000-talet, jobbat kvar sedan dess. Under åren som gått har verksamheten bytt utövare ett flertal gånger men hon upplever ändå att det i stort är sig likt.

– Många som arbetar här har gjort det mellan 15 och 20 år.

Hélène Eklund, verksamhetschef sedan fyra år, bekräftar att det överlag är låg personalomsättning bland omvårdnadspersonalen på Kullen 

– Det har bidragit till att Kullen utformat en alldeles egen identitet. Det finns en stabil kärna, så även om utövare kommer och går så består Kullen, säger hon. 

Både Åsa Hillersten och Hélène Eklund är stolta över den trivsel som äldreboendet präglas av. I kundundersökningar har man också fått höga betyg i såväl bemötande som trygghet. 

– Det är mycket värme och vänlighet här. Det är också något som vi arbetar mycket med att upprätthålla, eftersom det även bidrar till en trevlig stämning och bra arbetsmiljö, säger Hélène Eklund.

Även om lokalerna idag har några år på nacken renoveras det regelbundet och är i gott skick säger hon och berättar att verksamheten nu också ska påbörja en Silviacertifiering, som innebär att all personal, från vaktmästare till chef ska få en grundutbildning i demenskunskap. 

– Under tidig vår ska det vara klart. Kullen haft haft den certifieringen förut men det är en färskvara som måste underhållas. Det känns fint att få den igen.

I januari 2024 går Attendos avtal med kommunen ut och under våren går man ut med en ny upphandling för Kullen.

HELEN BJURBERG

Läs också