Pratande soptunnor

Soptunnor prydda med teckningar och som tackar för hjälpen, är nu verklighet efter att barnen på Ekendals förskola lämnat sina förslag till kommunen.

Barnen på avdelning Humlan och Larven på Ekendals förskola har sedan en tid tillbaka uppmärksammat att det ligger mycket skräp på marken i förskolans närområde. När Ekerö kommuns miljöstrateg Joakim Bergsten skickade ut ett mejl med en efterlysning om idéer på miljö- och klimatåtgärder inom kommunens verksamheter skickade barnen in sina idéer:  ”Det skulle behövas fler och roligare soptunnor på Ekerö. Om soptunnorna är fina och roliga tror vi att fler skulle vilja slänga sitt skräp i dem. Till exempel skulle hålet man slänger i kunna se ut som en mun, de skulle kunna vara fina och glittriga och det skulle vara roligt om soptunnan säger till exempel ”Mums!” eller  ”Tack för skräpet!” när man kastar i sitt skräp.”

Barnen ritade olika design och konstruktionsförslag som de senare lämnade in på kommunhuset och en avfallsstation byggdes i Ekerö centrum efter barnens idéer. Barnen har varit involverade genom hela processen och har bland annat skickat in inspelningar på fraser som soptunnorna nu säger när man kastar sitt skräp i dem.

– På Ekendals förskola arbetar vi för att barnen ska få erfarenheter av demokrati i praktiken och att de ska bli viktiga medborgare i samma samhälle som de vuxna. Att deras röster ska bli hörda och att de ska bli tagna på allvar. Arbetet med soptunnorna är en del i det projektet, säger förskollärare Gunilla Trolle och kollegan Josefin Roth Nyberg  flikar in:

– Vi tycker att det är viktigt att barnen ska få uppleva att deras handlingar har betydelse och att de ska utveckla en vilja att agera i frågor som är viktiga och angelägna för dem.

Barnen hälsar att de hoppas att Ekerös medborgare nu ska slänga sitt skräp i soptunnorna istället för på marken

Läs också